16 omkom på veiene i mai 2009

Del:

72 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de fem første månedene i 2009.

I samme perioden 2008 omkom 105 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i mai 2009 er 16. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 25. Dette steg med tre, slik at det endelige tallet for omkomne i maitrafikken 2008 endte på 28.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 20 personer omkommet i veitrafikkulykker i mai måned.

I løpet av årets fem første måneder har 72 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 105 personer livet på norske veier.

Tallene i mai fordeler seg med syv bilførere, to bilpassasjer, fem motorsyklister, en syklist og en fotgjenger.

Av til sammen ni drepte bilførere og -passasjerer omkom to i kollisjon med annet motorkjøretøy og syv i utforkjøring.

Av de 16 som omkom i trafikken i mai var 14 menn og to kvinner.

Mai 2009 fordeling ulykkestall

Fordeling

Mai

Mai

Totalt

Totalt

trafikantgrupper

2009

2008

2009

2008

Bilførere

7

13

37

53

Bilpassasjerer

2

8

15

24

Motorsyklister

5

1

9

3

Mopedister

0

0

0

1

Syklister

1

1

1

4

Fotgjengere

1

2

9

16

Akende

0

0

1

0

Andre

0

3

0

4

SUM

16

28

72

105

Fordeling

Mai

Mai

Totalt

Totalt

fylker

2009

2008

2009

2008

Østfold

0

2

7

6

Akershus

8

3

15

7

Oslo

1

3

3

4

Hedmark

0

4

7

9

Oppland

1

1

2

4

Buskerud

0

0

4

8

Vestfold

2

0

4

4

Telemark

0

3

1

4

Aust-Agder

0

1

0

3

Vest-Agder

1

2

3

6

Rogaland

0

1

5

11

Hordaland

0

3

3

11

Sogn og Fjordane

1

1

3

6

Møre og Romsdal

0

1

7

9

Sør-Trøndelag

1

2

1

2

Nord-Trøndelag

0

0

1

3

Nordland

1

0

3

2

Troms

0

1

0

3

Finnmark

0

0

3

3

SUM

16

28

72

105

Kilde: Trygg Trafikk

Comments Closed