16 omkom på veiene i mars

Del:

43 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets tre første måneder. I 2009 omkom 38 personer i samme periode.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i mars 2010 er 16. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 12. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for mars 2009 endte på 11.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 14 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned. Tallene i mars fordeler seg på åtte bilførere, tre bilpassasjerer og fem fotgjengere.

Pr mars i år er det ingen motorsyklister blandt de trafikkdrepte mot en person på samme tid i 2009.

Av de 11 omkomne bilførere/-passasjerer døde tre i utforkjøringsulykker, en i snøskred mens syv omkom i kollisjon med annet kjøretøy.

Av de 16 omkomne var 11 menn og fem kvinner.


Fordeling
Mars
Mars
Hittil i
Hittil itrafikantgrupper
2010
2009
2010
2009Bilførere
8
6
27
21Bilpassasjerer
3
1
8
9Motorsyklister
0
1
0
1Mopedister
0
0
0
0Syklister
0
0
0
0Fotgjengere
5
3
7
6Akende
0
0
1
1Andre
0
0
0
0SUM
16
11
43
38Fordeling
Mars
Mars
Hittil i
Hittil ifylker
2010
2009
2010
2009Østfold
1
2
2
6Akershus
1
1
2
5Oslo
0
1
0
1Hedmark
0
1
4
5Oppland
2
0
4
1Buskerud
2
0
2
2Vestfold
1
0
2
2Telemark
0
1
0
1Aust-Agder
1
0
2
0Vest-Agder
0
0
1
2Rogaland
3
3
3
4Hordaland
2
1
7
2Sogn og Fjordane
0
0
0
1Møre og Romsdal
0
1
1
1Sør-Trøndelag
0
0
2
0Nord-Trøndelag
1
0
3
1Nordland
0
0
5
1Troms
1
0
2
0Finnmark
1
0
1
3SUM
16
11
43
38

Comments Closed