22 omkom på veiene i oktober

Del:

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i oktober 2010 er 22. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 12. Dette ble redusert med to, slik at det endelige tallet for oktober 2009 endte på 10.

187 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets ti første måneder i 2010. I samme periode i 2009 omkom 176 personer i veitrafikkulykker.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 19 personer omkommet i veitrafikkulykker i oktober måned. Tallene i oktober fordeler seg på 11 bilførere, syv bilpassasjerer, to motorsyklister, en syklist og en fotgjenger.

Av de 18 omkomne bilførere/-passasjerer omkom 12 i kollisjon med annet kjøretøy, mens seks mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke).

Av de 22 omkomne var 13 menn og ni kvinner.

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

Fordeling

Oktober

Hittil i

trafikantgrupper

2010

2009

2010

2009

Bilførere

11

4

100

76

Bilpassasjerer

7

5

39

40

Motorsyklister

2

0

26

27

Mopedister

0

0

0

1

Syklister

1

0

5

8

Fotgjengere

1

1

13

18

Akende

0

0

1

1

Andre

0

0

3

5

SUM

22

10

187

176

Fordeling

Oktober

Hittil i

fylker

2010

2009

2010

2009

Østfold

0

1

12

12

Akershus

3

0

15

20

Oslo

0

0

4

7

Hedmark

1

0

17

14

Oppland

1

0

13

5

Buskerud

3

0

12

10

Vestfold

0

0

2

7

Telemark

0

0

9

8

Aust-Agder

2

1

6

4

Vest-Agder

1

3

11

10

Rogaland

1

0

9

9

Hordaland

2

4

18

15

Sogn og Fjordane

1

0

3

6

Møre og Romsdal

1

0

8

18

Sør-Trøndelag

0

0

9

7

Nord-Trøndelag

0

0

9

8

Nordland

2

0

19

5

Troms

3

1

9

6

Finnmark

1

0

2

5

SUM

22

10

187

176

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

Comments Closed