24 år for å kjøre tung MC i 2013

Del:

I EUs nye førerkortdirektiv heves grensen for å ta førerkort for tung motorsykkel fra 21 til 24 år. Dette gjelder for dem som tar førerkort for motorsykkel for første gang.

Direktivet innfører A2 som ny førerkortklasse og erstatning for dagens mellomklasse. Du kan få førerett for tung motorsykkel uten begrensninger fra du er 20,A men det forutsetter at du har gjennomført et kurs på 7 timer, og har to års erfaring på A2.

Dette kurset skal ha fokus på strategisk MC-kjøring og risikoreduserende atferd. Det opplyser Lasse Haslie i Vegdirektoratet som har vært med å utarbeide høringsforslag til det nye direktivet.

Hensikten med det nye direktivet, som gjelder fra 2013, er å sikre at de som kan kjøre MC med store krefter har nok erfaring og kompetanse.

Dette skal bidra til færre ulykker blant unge MC-førere. Fra 2013 vil det altså bli tre førerkortklasser for MC: A1, maks 125 cm³ og maks effekt på 11 Kw, A2 maks effekt på 35 Kw og et effekt/vekt forhold på 0,2 Kw/kg og Kl A som ikke har noen begrensninger.

Slik reglene er i dag kan du altså ta førerkort for tung MC uten begrensninger fra du er 21 selv om du ikke har erfaring med lettere MC. Hvert år er det rundt 1600 nordmenn under 24 år som tar klasse A.

Kilde: Vegvesen.no

Comments Closed