28 omkom på veiene i juli 2010

Del:

124 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de syv første månedene i 2010. I samme periode i 2009 omkom 116 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i juli 2010 er 28. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 21. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for juli 2009 endte på 20.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 23 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.

Tallene i juli fordeler seg på 13 bilførere, tre bilpassasjerer, ti motorsyklister og to i kategorien andre (fører av dumper og passasjer på traktor).

Av de 16 omkomne bilførere/-passasjerer omkom 12 i kollisjon med annet kjøretøy mens tre mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke) og en ble drept i steinras.

Av de 28 omkomne var 25 menn og tre kvinner.

Oversikten under viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe

Fordeling Juli Juli Hittil i Hittil i
trafikantgrupper 2010 2009 2010 2009
Bilførere 13 9 67 51
Bilpassasjerer 3 3 22 23
Motorsyklister 10 4 17 18
Mopedister 0 0 0 0
Syklister 0 1 3 5
Fotgjengere 0 2 11 15
Akende 0 0 1 1
Andre 2 1 3 3
SUM 28 20 124 116
Fordeling Juli Juli Hittil i Hittil i
fylker 2010 2009 2010 2009
Østfold 3 2 11 9
Akershus 2 2 10 16
Oslo 2 0 3 5
Hedmark 6 2 14 13
Oppland 0 1 8 3
Buskerud 1 3 5 7
Vestfold 0 0 2 6
Telemark 3 0 6 1
Aust-Agder 1 1 4 2
Vest-Agder 1 0 5 3
Rogaland 0 1 6 7
Hordaland 1 1 12 6
Sogn og Fjordane 0 0 2 4
Møre og Romsdal 3 0 6 16
Sør-Trøndelag 2 2 7 5
Nord-Trøndelag 0 3 6 4
Nordland 2 0 11 4
Troms 1 1 5 1
Finnmark 0 1 1 4
SUM 28 20 124 116

Kilde: Trygg Trafikk

Comments Closed