350 mil med ny asfalt i år

Del:

På nettsidene til Statens Vegvesen kan vi lese at det i år skal det legges asfalt for nær 1,7 milliarder kroner på nesten 3500 km veg i Norge. 515 millioner kroner skal brukes på 900 km riksveg og 1,16 milliarder kroner på 2500 km fylkesveg.Av: Mona Forsnes

Kontraktene omfatter hovedsakeligvedlikeholdsarbeider, men noen inneholder også noen arbeider som finansieres av utbyggingsbudsjettet sier Even Sund i Statens vegvesen.

Han forteller videre:

Volumet på dekkearbeid er i år som i fjor veldig høyt. Vi er som alltid veldig opptatt av at sikkerheten ivaretas ved gjennomføringen av selve dekkevedlikeholdet, både for trafikantene og de som jobber på vegen. Det store volumet innebærer en betydelig mengde vegarbeid i sommer.

Også i år håper de på et godt samarbeid med bransjen og trafikantene.

Dagens oppfordring må bli at vimotorsyklister også bør være med på å ta vare på de som jobber på veiene våre.

Oversikt over hvor asfalten blir lagt, finner du på sidene deres.

Comments Closed