Neste års NM-runde og NorgesCup i RoadRacing blir svært amputeret i forhold til tidligere.

En utvikling som går motsatt vei av hva utøverne vil og som neppe bidrar til å øke rekrutteringen til sporten.

Det som aller mest vil overraske de fleste er at det i 2011 ikke vil bli arrangert RoadRacing løp på ACR. I tillegg er Rudskogen under ombygging, som gjør at man får en sen sesongoppstart på den nye banen.

Løpsdatoer 2011
Følgende datoer er pr i dag fastsatt som løpsdager for neste års NM og Ncup i RoadRacing:

Dato Type Bane Arrangør
12-13 juni Classic Våler CRC
23-24 juli NM/Ncup Karlskoga Solør
20-21 august NM/NCup Våler Solør
17-18 september NM/Ncup Rudskogen Borg

NM-Runden på våler er enda ikke fastsatt 100% da Solør ønsker å få dette arrangementet som SO-løp for å gjennomføre runden.

ACM vil ikke arrangere løp på ACR
Arctic Circle Motorskportklubb (ACM) ønsker ikke å arrangere løp på ACR i 2011. Geir Steinbakk i ACM sier til BikePort at de nå har sett seg lei på hvordan ACR driftes, og vil ikke leie anlegget i 2011 for å arrangere løp. Steinbakk mener anlegget, som er eid av NMF, har en økende grad av forfall samt at servicegraden ved anlegget ikke er godt nok.

– Vi er leie av at vi selv må både stå for og gjennomføre alt fra kosting av banetrase, vedlikehold av PIT-bokser og depot, rydding av skog for siktelinjer og gressklipping på anlegget for at det skal være forsvarlig til bruk til RoadRacing løp, sier Steinbakk til BikePort.

ACM mener at de selv må stå for mye arbeid for å holde anlegget i tilfredstillende stand. Arbeid og oppgaver som de nå mener naturlig burde være en del av det vanlige vedlikeholdet en bane-eier burde foreta. I tillegg begynner selve banetraseen å bli så dårlig enkelte steder på banen at det snart er for sent å starte vedlikehold.

En Racingbane uten Racing er en død Racingbane legger han til, med klar adresse til at NMF må rydde opp i forholdene snarest slik at ikke ACR kun blir en del av historien. ACM ønsker primært å arrangerer både NM og NorgesCup på ACR, men da må NMF og eieidomsselskapet til ACR legge forholdene til rette for dette.

En utviklling i feil retning
Under evalueringen etter årets sesong ble det fra Rookie-klassene i RoadRacing gitt et sterkt uttrykk for at man ønsket flere løp i cupen. Gjerne ei løpshelg til, altså seks løpshelger for 2011. Nå blir fasiten antagelig kun tre både i NM og i NorgesCup, noe som lite trolig bridrar til økt rekruttering til sporten.

ACM ønsker med sitt standpunkt å forsøke å endre forholdene på ACR til det positive. Geir Steinbakk har selv satt opp et forslag til hvordan driften på anlegget bør organiseres. NMF må gjøre endringer på forholdene på ACR om banen skal kunne brukes i årene fremover, sier Steinbakk til BikePort.

I tillegg påpeker Steinbakk at det økonomiske rundt det å arrangere NM og Ncup på ACR ikke har vært positivt, da utøverantallet ofte har vært for lite. Steinbakk mener at blant annet kan de manglende fasilitetene på ACR være en av grunnen til at det er for lite deltakere på løpshelgene på ACR.

NMF postive til ACM
Norges Motorsportforbund har med bakgrunn i saken hatt møte med ACM hvor løsninger på utfordringene har vært diskutert. Roy Wetterstad i NMF legger ikke skjul på at økonomien i ACR har vært en stor utfordring de seneste årene, og at de har vært helt avhengig av at ACM har gitt sitt dugnadsbidrag for at anlegget skulle overleve, og går så langt at han mer enn antyder at anlegget trolig hadde vært stengt for flere år siden om ikke ACM hadde bidratt slik de har gjort.

Økonmien i ACR har ikke gitt rom for mer vedlikehold, men også NMF ser nå at dette må endres nå. Økonomien er også i en positiv utvikling pga større aktivitet på anlegget.

– De siste par årene har vi klart å få hodet over vannet, og kan endelig starte å se fremover. Vi har derfor blant annet vært i møte med Kulturdepartementet med ønske om midler til å vedlikeholde/oppgradere anlegget slik at det blir tilfredsstillende sier Wetterstad til BikePort.

Mest trolig vil derfor NMF sammen med Kulturdepartementet dra på ACR på befaring for å se på de vedlikeholds-behov og mulige løsninger for å få anlegget i best mulig stand igjen.

NMF arbeider også med lokale private aktører som har vist interesse for at ACR ikke skal forfalle til en slik grad at det umuliggjør bruk. Hvilke aktører dette dreier seg om ønsker ikke NMF å gå ut med enda.

NMF håper at de får på plass en bedre organisasjon på anlegget, samt en fremtidig plan sammen med kulturdepartementet slik at ACM allerede til neste år søker om å arrangere NM og Ncup, men dette begynner nå å haste.

En løsning må være klar senest i løpet av februar måned om vi skal klare å få til løp på ACR i 2011 sier Grensansvarlig i RoadRacing, Svein Myrabø til BikePort, som håper at de får til en løsning sammen med ACM for avvikling av NM/Ncup.

PS! Om du har lyst å kjøre RoadRacing eller med din gatesykkel på ACR neste år, arrangerer BikePort trackdays både i starten av juli og i august. Se mer info her.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss