Volkswagen har laget et eksperiment der de heller bruker gulrot i stedet for pisk for å få førere til å følge fartsgrensen.

Richardson er en av deltakerne i Volkswagens Fun Theory experiments og systemet hans, gir førere bøter som vanlig om de kjører for fort mens førere som holder den riktige fartsgrensen kan bli belønnet gjennom et lotteri der pengene kommer fra de som kjører for fort.

Systemet ble prøvd ut i tre dager i Sverige der 24857 biler passerte boksen. Den vanlige farten bilfører bruker å ha når de passerte, var på 32 km, men etter boksen ble montert, sank farten med 22 % som tilsa at de begynte å kjøre fartsgrensen som var 25 km for området.

Det er ikke blitt nevnt om det var noen som vant i det tidsrommet ble utprøvd eller hvor mye som evt. ble betalt ut men en balansegang burde være ganske så enkelt å få til.

En videosnutt er laget og lagt ut på Youtube:

Gulrot i tillegg kan se ut til å gi større gevinst enn bare pisken

Kilde: AsphaltAndRubber

Tror du vår regjering kommer til å innføre dette systemet om det kommer i salg eller vil regjeringen beholde pengene selv?

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss