SMS-Ulovlig-1

 

En endring som vi motorsyklister vil sette ekstra stor pris på når vi er ute med motorsyklene våre. De fleste av oss har vel opplevd vinglete kjøring, gass som går litt av og på, og man formelig kan se at blikket til bilisten er festet på noe helt annet enn det som skjer rundt dem.

 

Samferdselsminister Marit Arnstad er den som gir oss nyheten om regelendringen og som skjer allerede fra mai av i år.

 

– Trafikksikkerhet er prioritet nummer en! Bruk av mobiltelefon i bil kan forstyrre bilkjøring. Vi justerer derfor reglene for å gjøre det enda tryggere på norske veger.

 

Regelendring for bruk av mobiltelefon når en kjører bil.


De nye reglene innebærer at det bare er tillatt å bruke tastaturet på mobilen til å starte og avslutte en samtale, og bare dersom en benytter håndfri mobiltelefon eller mobiltelefon med fastmontert holder. All annen bruk av tastaturet under kjøring, som for eksempel tekstmeldinger, blir forbudt.

 

I tillegg åpner regelendringene for bruk av trådløs håndfri mobiltelefon ved oppstart og avslutning av en samtale.

 

Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon): 1300,-

 

Endringen trer i kraft 2. mai 2013.

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss