DEBATT: Diskusjonen for og mot gul vest, for og mot regler og påbud - går en høy gang på flere mc-sider på Facebook.

DEBATT: Diskusjonen for og mot gul vest, for og mot regler og påbud – går en høy gang på flere mc-sider på Facebook.

 
 
Trolig foranlediget av det nye påbudet om at motorsyklister og mopedister må ha med seg gul vest under kjøring etter nyttår, raser det en debatt, der ute.
 
Tekst: Claus Diseth
 
På en rekke diskusjonsfora og Facebooksider for motorsyklister, finner du nå endeløse tråder om bruken av gul vest. Om fordelen med gul vest. Ulemper med gul vest. Myndighetenes evinnelige og plagsomme bruk av lover og påbud. Ja, til tider blir det nærmest en debatt om vårt demokrati. Felles for mye av det som skrives og menes; det er sjelden eller aldri forankret i fakta, men i følelser og regelrett synsing.
 
Morsomt, javisst
Jada, det kan til tider være fornøyelig lesning – som i denne tråden hos våre venner i «Motorsyklistenes Facebookside». Og selv om enkelte orienterte sjeler forsøker å bidra med faktaopplysninger, kan det tilsynelatende virke som om mange velger å se bort fra fakta, og insistere på at «skrivebordsbyråkratene skjønner ikke en dritt når de nå har laget en lov om at vi motorsyklister må ha på oss vest under kjøring».
 
Synlig eller ikke?
Men debatten dreier seg like mye om man er mer synlig eller ikke med gul vest enn uten. De som allerede bruker gul vest (og dem er det mange av) når de kjører, er samtlige hellig overbeviste om at de er mer synlige enn når de kjørte uten vesten. Og gir til beste mer eller mindre gode beskrivelser av situasjoner hvor vesten «reddet dem» ut av en potensielt farlig situasjon.
Det er her det er på tide med noen fakta, og noen gjennomtenkte tanker.
 
Hilsen NMCU
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) har i mange år befattet seg med spørsmålet om motorsyklers synlighet i trafikken. Og kan lene seg både på fakta, forskning og fornuft når de slår fast følgende:
 

«Det er riktig at bruk av kjøreutstyr med «synlige» farger noen ganger kan gi en trafikksikkerhetsgevinst. Derfor er NMCU ikke mot at motorsyklister kjører med gul vest. Vi vil imidlertid at man skal være klar over at bruk av gul vest også kan ha noen negative effekter». NMCU legger til at «Det er en åpenbar fordel å bruke en regndress med fluoriserende farger på skuldre og armer når det er tåke og regn – særlig når man kjører i vassføyka på motorvei og blir tatt igjen av raskere trafikk. Også en fordel å ha en gul vest med reflekser under salen i fall man skulle få motorstopp på en vei med mye trafikk».

 
Og de negative effektene?
NMCU: Det må imidlertid stilles spørsmål ved om alltid å bruke gul vest kanskje kan få MC-førerne til å føle en falsk trygghet og derfor bli sløve i forhold til egne kjørestrategier – strategier vi av erfaring vet virker:
  • Som for eksempel å søke blikkontakt med bilføreren og se etter om hjulene på bilen er i bevegelse.
  • Eller foreta fartsavpassing, innta bremseberedskap og plassere seg synlig i kjørefeltet.
  • Eller foreta sideforflytninger i forhold til faste punkter i bakgrunnen når man ser at en
    mulig konfliktsituasjon oppstår.
  • Det kan fort gå inflasjon i signaleffekten dersom «alle» skal bruke gule vester for å synes bedre – fra ambulansepersonell og politi, til motorsyklister, joggere og parkeringsvakter.
  • I Norge er det påbudt å alltid kjøre med lys. Praktiske forsøk viser at lysglorien fra frontlykta alltid er det mest øynefallende når motorsykkelen sees forfra. Lysglorien fra frontlykta «dekker over»det som eventuelt måtte finnes av farger bak glorien.
  • På sykler med vindskjermer og kåper vil disse uansett skjule en gul vest i den mest vanlige ulykkessituasjonen, nemlig når bilførerne ser motorsykkelen forfra eller skrått forfra.
  • Lyssterke farger er ikke alltid mest synlige. Eksempler fra det militære viser at slike farger noen ganger kan ha en kamuflerende effekt, mens en mørk silhuett kan ha en øynefallende effekt. Dette er helt avhengig av bakgrunnen objektet sees mot.
 
 
 
Praktiske forsøk
I et praktisk forsøk som ble gjort i Sverige i 1997 viste det seg at verken fluoriserende tape eller ulike lysarrangementer gjorde at bilførerne som deltok i testen så tohjulingene bedre. Etter et innspill fra en produsent av gule vester, gjennomførte også NMCU for noen år tilbake en praktisk test. Observasjonene fra dette forsøket føyer seg pent inn i rekken av tilsvarende tester: Å kjøre med gul vest øker synbarheten mindre enn man kanskje skulle tro. 
 
Vil ikke se
I en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) om motorsykler og mopeders synlighet, pekes det på at det største problemet for mopedister og motorsyklister er det faktum at bilførere ikke er innstilte på å se etter motorsyklister. Og at vi derfor kan oppfattes som usynlige. NMCU peker også på at siden motoriserte tohjulinger er så små, oppleves vi ikke som noen trussel (ubevisst) for bilførernes egen sikkerhet. I den forbindelse nevnes et annet, interessant faktum: Motorsykkelpolitiet (gjerne hvit sykkel, sort dress, hvit hjelm) har sjelden problemer med sin synbarhet. Det er trolig fordi andre trafikkanter er innstilt på å se etter politiets motorsykler.
 
Kilde: NMCU-dokumentet «Svar på noen nærgående spørsmål om MC-sikkerhet» fra 2007. http://arkiv.nmcu.org/nmcu/index.html

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss