Hver femte bilfører har kjørt med promille eller har vært usikker på om promillen har vært ulovlig høy. – Dette er nedslående tall. At så mange har svart at de har, eller kanskje har kjørt med promille, vitner om mangel på respekt for andre trafikanter, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Spørreundersøkelsen som er utført av InFact AS for NAF, viser at promillekjøring fremdeles er en utfordring å få vekk fra trafikken.

– Antall promillekjørere holder seg ifølge politiet, nokså stabilt. Det som dessverre øker kraftig er sjåfører som er påvirket av medisiner og narkotika, sier Engebretsen.

De mannlige sjåførene er verre enn de kvinnelige når det gjelder promillekjøring. Hver tredje mannlige bilist i Norge har enten kjørt med for høy promille eller vært usikre på om de har hatt for høy promille. Under hver tiende kvinnelige bilist svarer det samme.

– Undersøkelsen viser at mange er usikre på om de har kjørt med promille over 0,2. Dette er blant annet et tegn på at mange er i tvil om de har promille dagen derpå, sier Jan Ivar Engebretsen. Er man usikker på om man er påvirket, skal man la være å kjøre bil, slår han fast.

Av de som svarte at de hadde kjørt bil med promille, var det 4,8 prosent kvinner som svarte at de hadde kjørt alkoholpåvirket med barn i bilen. Ingen menn svarte at de hadde gjort det samme.

Undersøkelsen viser også at det er forskjeller mellom by og land. Det er flere som har kjørt med promille på landsbygda, enn det er i byen.

– En forklaring på dette kan være at de som bor på landet er mer avhengige av bilen. Men dette er ingen unnskyldning for å kjøre med promille, sier NAFs kommunikasjonsrådgiver.

Mange har stoppet andre fra å kjøre med promille. Hver tredje norske bilfører svarer at de har gjort det. Blant de under 40 år er det faktisk mer enn halvparten som sier de har stoppet andre fra å kjøre med promille.

– Det er bra at folk er seg sitt ansvar bevisst både når det gjelder å ikke kjøre med promille, men også å hindre at andre gjør det. Vi har alle et ansvar for at alle kan ferdes trygt i trafikken, avslutter Jan Ivar Engebretsen.

Undersøkelsen sier ingenting om å kjøre i beruset tilstand på en motorsykkel. Lurer på om vi får en slik undersøkelse for oss motorsyklister også selv om vi er bilister i tillegg.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss