Enklere narkotesting av sjåfører fra neste år

Del:

I følge Samferdselsdepartementet vil politiet etter alt å dømme kunne ta i bruk hurtigtesteren i løpet av 2011, så snart Stortinget har behandlet det oversendte lovendringsforslaget.

Ruspåvirket kjøring en medvirkende årsak til rundt 25 prosent av dødsulykkene på norske veier i følge Statens vegvesen.

I fjor ble tatt 4500 for annen rus enn alkohol og mange av disse er gjengangere.

Når det nye narkometeret tas i bruk, vil det kunne gi en klar indikasjon på om sjåførene er ruset på enten narkotiske stoffer eller medikamenter. Det gjør det enklere å få tatt blodprøve og klinisk legeundersøkelse av mistenkte sjåfører.

I løpet av et år kontrollerer politiet 1,8 millioner sjåfører. Ruskontroller er en del av vår daglige kontrollverksnemd. Vi prøver å legge kontrollene til steder og tider som vi av erfaring vet at det er mest effektivt. Med hurtigester blir det mulig å øke kontrollen av sjåfører som kjører påvirket av annen rus enn alkohol. Det vil bedre trafikktryggheten på veiene, seier Larsen fra politiet

Regjeringen foreslår at det skal være nulltoleranse for misbruk av narkotika og medikamenter i trafikken. For de yngste skal det innføres strengere regler også når det gjelder alkoholpåvirket kjøring. Dette gjelder i prøvetiden som varer to år etter at en har tatt lappen.

– I prøvetiden mister en førerkortet ved kjøring med lav ruspåvirkning. Det gjelder uansett om en er ruset på alkohol eller narkotika, sier Meltveit Kleppa.

Kilde: Statens vegvesen og Trygg Trafikk

Foto: Simen Slette Sunde

Comments Closed