skilt_70

 

Svenskene har utført fartsmålinger, noe som også blir gjort her i Norge. Svenskene har gjort sin undersøkelse mere detaljert og annerledes, enn hva Statens vegvesen gjør ut av undersøkelsen.

 

Gjennomsnittsfarten viser totalt sett, at den går ned i begge landene.

 

Sverige

I Sverige har de målt gjennomsnittsfarten til alle kjøretøyer som har passert kontrollstedene, samt at de også har delt de opp i kategoriene: personbil, lastebil med henger og motorsykkel. I gjennomsnitt kjører motorsyklister saktere enn hva bilister og lastebilførere gjør.

 

Trafikverkets hastighetsmålinger utført i perioden mai-september i 2012.

 

Kjøretøy Snitthastighet 2004 Snitthastighet 2012 % som overskred hastighet 2012
Totaltrafikk 81,6 km/h 78,2 km/h 53,9 %
Personbil 82,2 km/h 78,5 km/h 52,4 %
Lastbil med henger 80,1 km/h 78,3 km/h 69,7 %
Motorsykkel 80,0 km/h 76,7 km/h 61,3 %

 

Du kan se hele Trafikverkets undersøkelse her.

 

 

Norge

Norge har også gjennomført målinger i forskjellige lengdeklasser men oversikten over gjennomsnittsfarten for kjøretøyene, er sett under ett, på fartsgrensene.

 

Vegvesenet

Arild Engebretsen i avdelingen for trafikksikkerhet i Vegvesenet forteller til BikePort at de ikke jobber på helt samme måte som svenskene gjør, når det gjelder fartsmålinger.

 

Vegvesenet har flere hundre tellepunkter som registrerer farten på kjøretøy i fem lengdeklasser, 0-5,5m, 5,5-7,5m, 7,5-12,5m, 12,5m-16,5m og over 16,5m.

 

– Vi på trafikksikkerhet lager en oversikt over gjennomsnittsfarten for alle kjøretøy under ett, fordelt på fartsgrenser.

– Vi ser også på hvor mange som overholder fartsgrensen.

– Det vi ser, er at gjennomsnittsfarten går jevnt nedover, noe som passer godt sammen med den gledelige utviklingen vi har i drepte og hardt skadde i trafikken her til lands.

 

Tellepunkter for motorsykler

Arild Engebretsen forteller også at det finnes tellepunkter som registrerer fart på motorsykler, men at de sammenstiller ikke dette. På spørsmål hva tallene viste, sa han følgende:

 

– Jeg har sett på det en gang i tiden og håper virkelig at det var noe galt med fartsregistreringen på motorsykler……

 

Gjennomsnittsfart fordelt på fartsgrense

Fartsgrense

År

50

60

70

80

90_2felt 90_Flerfelt

100

2006

52,6

60,4

70,7

79,0

88,9

89,9

99,7

2007

52,5

60,2

71,0

78,8

88,8

90,5

98,7

2008

52,3

59,8

70,4

78,9

88,9

91,2

99,8

2009

52,1

59,7

70,3

78,5

88,5

90,3

99,1

2010

51,3

58,9

69,6

78,1

87,0

89,4

98,8

2011

50,0

58,3

69,1

78,1

87,1

90,0

98,7

2012

49,4

58,2

68,6

77,5

87,9

89,9

98,9

Andel som overholder fartsgrensen

Fartsgrense

År

50

60

70

80

90_2felt 90_Flerfelt

100

2006

31,7 %

47,1 %

35,5 %

50,8 %

53,7 %

42,7 %

48,5 %

2007

31,0 %

45,5 %

42,3 %

54,2 %

55,5 %

40,7 %

50,0 %

2008

32,8 %

48,4 %

51,1 %

53,2 %

55,1 %

39,6 %

46,5 %

2009

33,8 %

44,6 %

52,8 %

54,6 %

54,9 %

45,3 %

47,2 %

2010

38,1 %

49,8 %

50,7 %

55,1 %

61,4 %

47,8 %

48,0 %

2011

47,3 %

52,3 %

54,7 %

56,8 %

61,3 %

46,4 %

47,9 %

2012

51,6 %

51,7 %

57,5 %

57,6 %

59,9 %

45,5 %

46,8 %

 

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss