For en uke siden (20 juli) publiserte EU-kommisjonen sitt Road Safety Action Programme (trafikksikkerhetsprogram) for de kommende 10 år. Målet er å gjøre europeiske veier sikrere og halvere antall dødsfall i trafikken innen 2020. Av: Mona Forsnes

NMCU holder oss oppdatert på slike saker og på deres internett sider, kan vi lese at i prinsippet støtter FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations) og FEMAs 25 nasjonale medlemsorganisasjoner EUs engasjementet for å øke trafikksikkerheten for motorsyklistene, men mener at Kommisjonen har et litt feil fokus.

Kommisjonen påstår at man har bakt inn «et nytt fokus på motorsyklister» i det nye trafikksikkerhetsprogrammet, men i stedet for å lytte til allerede eksisterende anbefalinger fra internasjonale eksperter på MC-sikkerhet, satser Kommisjonen på flere uprøvde tiltak som det er tvilsomt om vil ha noen effekt, og som vil gi motorsyklistene økte kostnader.

Les mer på NMCU sine internettsider

Facebook-kommentar

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss