For en uke siden (20 juli) publiserte EU-kommisjonen sitt Road Safety Action Programme (trafikksikkerhetsprogram) for de kommende 10 år. Målet er å gjøre europeiske veier sikrere og halvere antall dødsfall i trafikken innen 2020. Av: Mona Forsnes

NMCU holder oss oppdatert på slike saker og på deres internett sider, kan vi lese at i prinsippet støtter FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations) og FEMAs 25 nasjonale medlemsorganisasjoner EUs engasjementet for å øke trafikksikkerheten for motorsyklistene, men mener at Kommisjonen har et litt feil fokus.

Kommisjonen påstår at man har bakt inn «et nytt fokus på motorsyklister» i det nye trafikksikkerhetsprogrammet, men i stedet for å lytte til allerede eksisterende anbefalinger fra internasjonale eksperter på MC-sikkerhet, satser Kommisjonen på flere uprøvde tiltak som det er tvilsomt om vil ha noen effekt, og som vil gi motorsyklistene økte kostnader.

Les mer på NMCU sine internettsider

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss