ABES-Tr-skole-1

TODELT: Statens Vegvesen ønsker seg en todelt førerprøve, der kandidatene får testet seg i kjøregård en dag, og i trafikken (om de besto kjøregården) en helt annen dag.

 

 

 

Mot alle råd innfører Statens Vegvesen todelt praktisk førerprøve for motorsyklister. De nye reglene vil gjelde allerede fra denne sesongen.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Dersom du skal ta lappen på motorsykkel i år, vil Statens Vegvesen at du først avlegger en praktisk prøve i kjøregård på ett tidspunkt, og deretter en praktisk prøve i trafikk på et annet tidspunkt. Det er flere enn NMCU som mener dette er fullstendig «høl i hue».

 

MOT FAGMILJØENE

Når Statens Vegvesen nå insisterer på å innføre denne todelte modellen, går de i mot alle motorsykkelrelaterte fagmiljøer i bransjen. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er tydelige i sitt høringssvar til vegvesenet, at delingen ikke er pedagogisk forankret, at de ikke ser noen trafikksikkerhetsgevinst, og at det vil forsinke og fordyre førerprøven for blivende motorsyklister.

 

STOR ENIGHET

De samme argumentene kommer fra MC-bransjen selv, og fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU).

– Ett argument for delt praktisk prøve kunne kanskje ha vært helse, miljø og sikkerhet for MC-sensorene, men i og med at utviklingen går i retning av at sensorene kjører bak på egen motorsykkel på den trafikale prøven, har ikke dette argumentet lenger noen gyldighet. Snarere tvert imot kan det jo med delt prøve være slik at en sensor overtar en kandidat fra en annen sensor uten å ha sikker kunnskap om kandidatens kjøretekniske nivå, sier NMCU i en uttalelse på sine nettsider.

 

DYRERE FØRERPRØVE

NMCU er også av den oppfatning at delt førerprøve bare vil fordyre prøven for motorsyklistene, og at den vil medføre en tungrodd logistikk. NMCU synes heller ikke at Statens Vegvesen har gitt noen fullgod forklaring på hvorfor de ønsker seg en slik delt prøve. Vegvesenet har muligens innsett dette selv også, og har innkalt trafikkskoleorganisasjonene, NMCU og motorsykkelimportørene til møte 15. april.

Ordningen med slik todelt test, har vært en prøveordning et års tid ved enkelte trafikkstasjoner – blant annet i Østfold.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss