Etter en evaluering på tre prøve-strekninger (Bamble, Dovreskogen og Alvdal) vil Statens vegvesen ha flere fotobokser som måler gjennomsnittsfarten din på flere strekninger.

Statens vegvesen har i høst analysert trafikktallene og i første rekke hastighetsnivåene på de tre forsøksstrekningene som er etablert på E18 i Bamble i Telemark, på E6 på Dovreskogen øverst i Gudbrandsdalen og rv. 3 like før Alvdal i Østerdalen. Undersøkelsen viser at streknings-ATK fungerer som system, at det gir fartsreduksjon og dermed også god trafikksikkerhetseffekt.

Her har vi hatt opp mot tre ganger større fartsreduksjon enn det vi måtte regne med om vi satte opp to påfølgende fotobokser med ca. 10 km avstand, sier sjefingeniør Arild Ragnøy i Vegdirektoratet.

Fartsreduksjonen varierer mellom 2,7 km/t i Bamble, 8,8 km/t på Dovreskogen og 10,2 km/t ved Alvdal. Effekten varierer klart med hvor høy farten var før forsøkene startet, det vil si at effekten er størst der fartsnivået var høyest og behovet for tiltak var størst, sier Ragnøy

Antallet drepte i trafikken går ved slike fartsreduksjoner ned med 35 prosent, antallet hardt skadde med 25 prosent og antallet lett skadde med 13,5 prosent.

Kilde: Statens vegvesen

Hvor tror du de neste prøveboksene kommer til å bli satt opp?

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss