Fremgang i byggingen på Rudskogen

Del:

Vi har vært inne på Borg MC Klubb sine nettsider og ser at det er fremgang med utbyggingen. Vi gleder oss til sluttresultatet og tror og håper at anlegget kommer til å bli mye brukt.Av: Mona Forsnes

Rapporten fra anleggskomiteen er som følger:

Nå begynner ting å bli synlig på Rudskogen, veien inn til området er ferdig grovplanert og man kan i dag kjøre med personbil fram til depotet. Entreprenøren har begynt med utskyting av depotet og en liten del av depotet er ferdig grovplanert, nå skal resten skytes/planeres og avrettes med subus. Startsletta skal fylles opp med ca 60 cm sprengsten og avrettes med maskinkult, etter det vil vi begynne med planlegging av MX løypa, og her vil vi trenge hjelp.

Bygging-av-Rudskogen_1267182359_1267182390.jpg

Hjelp hadde vært kjekt sier Ingar Olsen på vegne av anleggs komité:

Som nevnt på årsmøtet vil vi en lørdag eller søndag ha en åpen dag på området hvor vi håper så mange som mulig kan komme og bidra med innspill til hvordan ting skal være. Her vil vi komme tilbake med dato og klokkeslett, vi er avhengig av at store deler av snøen forsvinner først.

Entreprenøren sier i dag (24 februar) at de vil være ferdig med det de skal gjøre ca 1-mai, når det gjelder området som ligger i Sarpsborg kommune så jobber fortsatt kommunen med de berørte grunneierne. Når det gjelder utbyggingen av motorsenteret så har de i nå begynt med uttak av tømmer ved hovedporten, her skal det etableres ett depot på ca 40 mål som skal være ferdig til gatebil arrangementet i juli!

Kilde: Borg MC Klubb

Comments Closed