Full gass for MC-salget?

Del:

Usikre økonomiske tider har på ingen måte skremt bort motorsykkelkjøperne. MC-folk søker lån og kikker på gjeve doninger som aldri før.

Nysalget på MC er imidertid i kraftig nedgang, med over 20% nedgang alle måneder så langt i år.

NewsWire melder at MC-salget slettes ikke har stagnert slik mange forhandlere og importører fryktet i vinter.

Sesongen har startet knallsterkt. Hos oss er salget opp 40 prosent i forhold til samme tid i fjor, sier daglig leder Truls Børresen i Motorport, som har MC-utsalg i Oslo, Drammen og Jessheim.

Firmaet selger rundt 150 tunge og 60 lette motorsykler, samt om lag 200 mopeder årlig. I tillegg kommer en betydelig bruktomsetning.

Veksten er størst for brukte sykler. Akkurat nå er det så stort trykk at lageret er nesten tomt, sier Børresen.

Tendensen bekreftes av Elcon/Santander Consumer Bank, som bidrar med finansieringsløsninger ved rundt 2000 MC-kjøp årlig.

Flere søker lån

I første kvartal økte antall søknader om MC-lån med 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Andelen som søker lån til brukt sykkel er høyere enn tidligere år, sier soussjef Mette Kjærsund i Elcon/Santander.

Det går imidlertid lengre tid fra lånet innvilges til selve kjøpet gjennomføres.

Utbetalingene har ikke økt like mye som de bevilgede lånene skulle tilsi. Beslutningsprosessen ser ut til å gå noe tregere. Det kan skyldes at folk er litt mer forsiktige eller at kjøperne virkelig er nøye med å finne drømmesykkelen, sier Mette Kjærsund.

Ni av ti lånekunder på MC hos Elcon/Santander er menn. Hovedtyngden av søkerne er i aldersgruppen 36 til 50 år, med en gjennomsnittlig inntekt litt over middels. Geografisk er det få forskjeller å spore fra landsdel til landsdel.

Kundenes alder har økt de senere årene, særlig for de største og dyreste syklene, sier Mette Kjærsund.

En livsstil

Rundt 15 000 av landets MC-entusiaster er organisert i Norsk Motorcykkel Union. Daglig leder Wenche Jordfald er ikke overrasket over at salget holder seg oppe til tross for usikre økonomiske tider.

MC er blitt både hobby og livsstil for svært mange nordmenn, og de vil nok kutte i mye annet forbruk før sykkelen ryker. Mange er dessuten godt voksne mennesker med trygg økonomi, sier Jordfald.

Hun anslår at rundt 120 000 tunge motorsykler vil rulle på norske veier i sommer. Det er om lag tre ganger så mange som for ti år siden. Reise- og opplevelseslysten er stor hos mange av entusiastene.

MC-treffene i Norge og Norden er godt besøkt. Vi merker også stor interesse for å kjøre på virkelig langtur, for eksempel til de mange spennende landene som har åpnet seg i Øst-Europa, sier Wenche Jordfald.

Stor vilje til videre læring
Også vi i BikePort har merket at det er trykk rundt motorsyklistene om dagen. Våre kurs på Arctic Circle Raceway i sommer er flle for de som kjører gateregistrerte sykler, og det begynner å fylles opp på de lisenserte gruppene.

På gategruppene har vi venteliste både for treffet i juni og i august. Skal man være sikret plass på RR-treningene begynner det å haste.

Nysalget har nedgang
Totalt sett på landsbasis ga også april en nedgang på over 20% i nyregistrerte tunge motorsykler. Samme måned i fjor ble det registrert hele 1529 tunge motorsykler i Norge. I år er tilsvarende tall 1227. Akkumulert så angt i år er tallene hhv 1908 i fjor og 2241 i år.

Comments Closed