Gangfelt kan være glatt

Del:

De som har kjørt i byen vet at det er flere fotgjengerfelt som kan være glatte og kjøre over når det har regnet. Flere har blitt overasket over å plutselig å ligge og kave i veibanen.Av: Mona Forsnes

Statens vegvesen har et prosjekt på gang på fv. 40 i Lågendalen i Vestfold som forhåpentligvis kan gi svar på om at folk oppfatter gangfelt og andre striper i vegen som glatte, og om det er mulig finne nye typer eller sammensetninger av termoplast som gjør vegmerkingen mindre glatt.

På en lang, snorrett og flat strekning av fv. 40 i Larvik kommune kan du som bilist/motorsyklist nå oppleve 16 gangfelt på rekke og rad innenfor en snau 100 meter lang vegstrekning. Feltene blir testet og grundig målt fire ganger årlig de neste årene.

De tre store materialprodusentene innen vegmerking i Norge, Cleanosol, Eurostar og Swarco er invitert til å delta i forsøket. De stiller med i alt 13 ulike vegoppmerkingssystemer i tillegg til de tre som er deres standarder.

De første måleresultatene gir gode indikasjoner på at det er mye å hente på å utvikle bedre vegmerking. Så blir spørsmålet for Statens vegvesen om nye typer termoplast kan produseres til en akseptabel pris i forhold til dagens standarder.

En sikrere hverdag for oss motorsyklister sier vi ikke nei takk til om statens vegvesen finner ut om de ønsker å bruke penger på en mindre glatt termoplast.

Har du ligget å kavet i veibanen etter et glatt fotgjengerfelt eller andre ulykker som har med termoplasten å gjøre?

Kilde: Statens vegvesen

Comments Closed