NMCU følger med gutta boys på stortinget.Av: Mona Forsnes

Transportkomiteen i gårsdagens behandling av forslaget fra Fremskrittspartiet er på linje med samferdselsministeren, som i april jo offentliggjorde at hun ville opprette en arbeidsgruppefor denne saken. Transportkomiteen gjentar også i sin innstilling at både NMCU og AMCAR skal være med i denne arbeidsgruppa.

Siden Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag om en nasjonal godkjenningsordning allerede i statsbudsjettet for 2011, forventer de at departementet oppretter arbeidsgruppen nokså umiddelbart.

Ordrett lyder Transportkomiteens innstilling slik:

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 legge frem forslag til ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy, både MC og bil, etter modell av tilsvarende ordning i Sverige».

Her kan du lese hele referatet fra Transportkomiteens behandling av saken (Stortingets nettsted)

Kilde: NMCU

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss