Halvering av engangsavgiften på MC?

Del:

I dag beregnes engangsavgiftene på MC ut fra volum, mens det for bil beregnes etter CO2-utslipp, såkalt CO2 Komponent.

Under valgmøtet som NMCU holdt på Tyrigrava nylig, svarte alle tilstedeværende politikere at de er for å erstatte dagens avgiftsberegning med CO2-komponent. Dette kan bety store reduksjoner i avgiftene på ny MC.

MC-impotørenes landsforening har laget tabellen under som viser forskjellen i engangsavgiften på nye motorsykler dersom en benytter den avgiftsberegningen som i dag brukes på nye biler. Tabellen viser stort sett en meget stor reduksjon i avgifter mens Yamaha 125 ville fått en økning i avgiftene på ca 5.000,-

Hvor stort tapet til staten ville ha vært totalt sett med de nye avgiftene er ikke beregnet. Utvalget i tabellen varierer fra i overkant av 10.000,- til hele 66.000,- pr sykkel.

Det store spørsmålet er dog om dette kun er valgflesk eller har rot i virkeligheten på stortinget og hos alle partiene. Da er det nesten rart ingen har gjort noe med det før..

Avgiftstabell_1251874988_1251874995.jpg

NMCU
NMCU har i forbindelse med valgmøtet de avholdt på tyrigrava sluppet følgende informasjon:

CO2 komponent i beregningen av engangsavgift på MC
FNs Klimapanel har slått fast at CO2 utslipp bidrar til farlig global oppvarming. CO2 utslipp fra kjøretøy representerer en vesentlig del av disse utslippene. Den norske staten ønsker å belønne de som velger et kjøretøy som bidrar mindre til uønsket global oppvarming og har på personbil innført CO2 utslipp, uttrykt som g/km, som en del av beregningsgrunnlaget for engangsavgiften.

CO2 utslipp er et resultat av drivstofforbruk. Derfor får biler med lavt forbruk mindre avgift enn biler med høyt forbruk. Til tross for at de aller fleste motorsykler bruker langt mindre drivstoff enn personbiler har avgiftsberegningen på MC ikke med en slik CO2 komponent. Konsekvensen er at motorsykler betaler en forholdsvis høyere engangsavgift enn personbiler.

Derfor krever NMCU at volumkomponenten i beregning av engangsavgift på MC erstattes av en CO2 komponent, slik at avgiften på MC går ned til bilnivå og derigjennom reflekterer at motorsykkel bidrar mindre til global oppvarming enn personbil.

På personbil finnes det en EU-norm for CO2 utslipp. Denne normen er en del av den europeiske typegodkjenningen. På MC har det ikke vært en slik EU-norm, men nå går både EU-kommisjonen og MC-produsentene inn for innføring av en slik norm.

Ved å erstatte dagens volumkomponent i avgiftberegningen for MC med en CO2 komponent, vil engangsavgiften på mange motorsykler kunne reduseres med fra 5.000 – 50.000 kroner. Det er imidlertid viktig at politikerne ikke faller for fristelsen til å øke avgiftssatsene for MC for å beholde statens inntekter – da ville jo urettferdigheten i forhold til bil bli opprettholdt.

Se den uklippede videoen fra NMCUs valgmøte på Tyrigrava, der et politikerpanel bestående av Per Sandberg (Frp), Irene Johansen (Ap), Trond Helleland (H), Hallgeir Langeland (SV), Einar Holstad (Krf), Borghild Tenden (V) og Bjørnar Moxnes (Rødt) kommenterte NMCUs krav om innføring av CO2 komponent i beregningen av engangsavgift på motorsykkel.

Video:

Comments Closed