NMCU har en velutviklet nese når det gjelder å tenke på motorsyklistenes sikkerhet og nå ser det ut til at en av våre politikere ”vender oss ryggen” og tenker lite på hva som er best for alle trafikanter som ferdes på veien.

 

Når det er sagt, så er ikke uttalelsen blitt bekreftet som sant, men det er noe NMCU allerede har begynt å sjekke for å få en bekreftelse på om partiet har endret standpunkt i wirerekkverkssaken eller ikke.

 

Høyres Øyvind Halleraker uttalelse skal være følgende:

 

– Å installere enkle midtrekksverksløsninger, for eksempel wire på de mest utsatte riks- og fylkesveier, kan være et svært virkningsfullt, hurtig og kostnadseffektivt sikringstiltak.

 

 

Uttalelsen kommer i et oppslag på nettstedet til Personskadeforbundet (Landsforeningen for trafikkskadde) der Høyres Øyvind Halleraker mener at man bør gi grønt lys for gjeninnføring av wirerekkverk.

 

 

 

 

Dette faller i god jord til Per Oretorp i Personskadeforbundet som har hatt wirerekkverk som sin hjertesak i mange år, til tross for at undersøkelser viser det motsatte, noe også NMCU poengterer i dagens artikkel om saken.

 

En svært tilfreds Per Oretorp i Personskadeforbundet

 

Oretorp er svært tilfreds med at flere og flere trafikksikkerhetsorganisasjoner(?) nå slutter opp om forbundets krav fra 2009.

 

– Vi vil fortsette å bidra til å skape gode holdninger hos trafikanter, men vi forventer at også at regjering og Storting tar sitt ansvar og fjerner et forbud som forhindrer oss å redde så mange liv som mulig. Vi er derfor glad for at representanten Halleraker tok opp denne problemstillingen.

 

 

 

En liten videsnutt er laget for å vise hvor fantastisk det er med wire….om man er en burist:

 

 

Les mer om saken på websiden til nmcu.org.

 

Om du ønsker, er det fullt mulig å lese hans spørsmål og uttalelser men også hva Marit Arnstad svarte i tirsdagens møte om saken på Stortinget på stortingets webside.

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss