EU-Kontroll-2

 

Vi som er motorsyklister har fulgt med en stund på det som kan bli enda et utrolig dårlig lovforslag og som blir ”trødd nedover” på hjelmene våre. Vi tenker da spesielt på periodisk kjøretøykontroll (PKK) for motorsykkel.

 

Allerede i 2004 fortalte den store MAIDS undersøkelsen at teknisk svikt er ulykkesårsak i kun 0,3 % av MC-ulykkene i Europa, noe som også andre uavhengige undersøkelser viser. Det er også bevist at land med EU-kontroll for motorsykler ikke har bedre ulykkesstatistikk enn land uten.

 

EU-NeiUndertegnende var en av de 110 000 som hadde skrevet under protestene som ble overlevert til EU-kommisjonen av Morten Hansen i NMCU, Gerard Livett og Frédéric Jorge fra FEMA i 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva sier så de ”høye” herrer i Europaparlamentet? Absolutt INGENTING!

 

EU-kontroll-mcInne på nettsiden til NMCU ser vi at selv etter gjentatte purringer har saksordfører i Europaparlamentet, Werner Kuhn (selv tysk og ihuga forkjemper for utvidet PKK), fortsatt ikke har svart på henvendelser fra FEMA, som selvfølgelig gjerne vil møte ham for å diskutere den andre siden av saken, nemlig hva forslaget vil få å si for borgerne i Europa.

 

Både motorsyklister og andre trafikantgrupper begynner nå å stille spørsmål ved om beslutningsprosessen i denne saken er demokratisk og objektiv.

 

Les mer om saken inne på nmcu sin nettside.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss