Bomvei-1

 

I Italia har nye bomsatser kommet og ikke uventet er det store protester på at motorsyklister heretter må betale det samme som bilister.

 

De ansvarlige forsvarer den nye veiprisingen med at sikkerheten må ivaretas, både for biler og motorsykler og ”gjemmer” seg derfor bak denne påstanden.

 

Det å likestille motorsykler og biler på denne måten er ikke logisk, ikke minst grunnet det betydelige mindre slitasjen motorsykler forårsaker på veiene, sammenlignet med en firhjulinger som veier mye mer.

 

Om man sammenligner andre land som blant annet Norge, England, Danmark slipper man stort sett unna slike avgifter om man er en motorsyklist. I andre land er det en prisreduksjon på 30-50 % i forhold til tyngre kjøretøy. Andre land har kun avgifter for motorsykler i noen tunneler eller broer.

 

Å sammenligne kjøretøy som utgjør så store belastningsforskjeller på veinettet, er ikke annet en urettferdig. I tillegg kan bilistene få avslag på sine passeringer (opptil 70 %) om det er fem i bilen, noe motorsyklister ikke har anledning til å benytte seg av som rabattordning.

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss