Nesten 15.000 har meldt seg inn i gruppen ”Folkets veikrav” på Facebook. 16 landsomfattende organisasjoner står bak initiativet.

Trygg Trafikk, Opplysningsrådet for Veitrafikken og NAF er blant organisasjonene som krever bedre veistandard, vedlikehold og større trafikksikkerhet på norske veier.

Kampanjen ble lansert i vinter, og det klare målet er å påvirke politikerne under årets valgkamp.

Det er ingen tvil om at veistandard er et tema som engasjerer. På Facebook har gruppen Folkets veikrav opplevd stor tilstrømning siden lanseringen.

Det er kanskje ikke så overraskende, når en studerer tallene som ligger til grunn for kampanjen: kun fem prosent av norsk stamvei er av fullgod standard. Det utgjør 430 kilometer av totalt 8580 kilometer stamvei. Godt over halvparten, 4800 kilometer, blir klassifisert som ikke brukbar standard.

Dette er hovedsakelig et problem med hensyn til framkommelighet, men kan også være en medvirkende faktor til alvorlige ulykker.

Trygg Trafikk og en rekke andre organisasjoner har lenge påpekt behovet for midtdelere på langt flere strekninger. Rydding av sideterreng er et annet tiltak som effektivt kan redusere personskadene, når ulykken rammer.

Som det heter i Folkets veikrav:
Veiene må være utformet slik at menneskelige feil i trafikken ikke får fatale konsekvenser.

PDF

Facebook-kommentar

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss