Påmelding:

All påmelding gjøres online via informasjonssiden om kurset/banedagen. Alle våre kurs finner du i kursoversikten hvor de publiseres og oppdateres så snart vi har kursdatoer klare.

Alle påmeldinger er bindende.

Ved påmelding til alle typer kurs og eventer vil det bli avkrevd et depositum/forskudd. Dette depositumet forfaller til betaling ved påmelding. Størrelsen på depositum samt kontonummer er oppgitt i informasjonen om kurset samt i bekreftelses-eposten ved påmelding.

Resterende deltakeravgift skal, såfremt annet ikke er oppgitt, betales en mnd før arrangementet. Ved påmelding til kurs/event senere enn en mnd før, forfaller hele deltakeravgiften til betaling ved påmelding.

Ved unnlatelse å betale inn depositum ved påmelding eller hele deltakeravgiften kan arrangør ta deltaker av deltakerlisten og gi plassen til annen.

Fakturakvittering for innbetalt beløp sendes pr epost når betalingen blir registret hos oss.

 

Eventuell avmelding på et arrangement

Ved eventuell avmelding vil innbetalt deltakeravgift/depositum i utgangspunktet tilbakebetales kun dersom din plass blir re-solgt. I spesielle tilfeller vil vi alikevel refundere hele eller deler av innbetalt beløp. Ved refusjon kan det bli belastet et administrasjonsgebyr opptil 25%.

Det er ikke tillatt å selge deltakerplasser videre til andre uten at dette på forhånd er avtalt med arrangøren.

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss