Lave dødstall i året 2009

Del:

De foreløpige tallene fra 2009 forteller oss at det er en gledelig utvikling for året som gikk. Det ser ut til at det blir det laveste antall døde på 54 år og vi håper dette er en trend som fortsetter i årene som kommer.Av: Mona Forsnes

Forbedringen er markant sammenlignet med 2008, da 255 mennesker døde på veiene. Dette utgjør en nedgang på 16 prosent. Det er over et halvt århundre siden vi så like lave dødstall. Sist vi så slike tall var i 1955. Det året døde 213 mennesker i trafikken.

Direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk forteller:

Det er gledelig med en sterk nedgang og vi får håpe at dette er en varig tendens og ikke et utslag av tilfeldigheter. Men dessverre så mister vi mange liv i trafikken. I 1970 døde nesten 100 barn i trafikken, i dag er situasjonen en helt annen. Her ser vi tydelig effekten av barnesikring i bil, og bruk av annet sikkerhetsutstyr som bilbelte, sykkelhjelm og refleks. Mitt nyttårsønske må være et år uten omkomne barn på veiene, og en nedgang i ungdomsulykkene.

I fjor omkom 99 personer som bilførere. 22 av disse var i aldersgruppen 17 til 21 år. Det viser med all tydelighet hvor utsatte unge og uerfarne bilister er på veiene.
Vi har fått en nasjonal tiltaksplan mot ungdomsulykker for 2010 til 2013. Fjorårets tragedier på veiene viser at det trengs. Det er behov for et kontinuerlig fokus på den mest utsatte aldersgruppen, sier Kari Sandberg.

Totalt omkom 63 personer i alderen 15 til 24 år i 2009. Dette er en liten nedgang fra 71 omkomne i 2008. Men reduksjonen i ungdomsulykkene er mindre enn den totale nedgangen i antall drepte.
Fart er et stikkord her. Uerfarne sjåfører har dårligere forutsetninger for å takle vanskelige situasjoner som oppstår i trafikken. Da må farten ned. Men dessverre ser vi at en del ungdom velger det motsatte, sier Sandberg.

I fjor døde 46 mennesker som passasjerer i bil, mens 27 MC-førere omkom. To ble drept på moped, ni på sykkel og fire på ATV. Antall omkomne fotgjengere er 25. Den største nedgangen siden 2008 er i trafikkantgruppene bilførere, MC-førere og fotgjengere.

Åtte barn under 15 år omkom i trafikken i fjor. Tre var bilpassasjerer, tre var fotgjengere, en omkom på sykkel, og en var akende. Dette er nær en halvering fra 2008 da 14 barn omkom.

I 2009 omkom 22 personer i Akershus. Det er en økning på syv drepte siden 2008. Møre og Romsdal og Hordaland hadde 19 omkomne. Finnmark og Aust-Agder opplevde færrest dødsfall i trafikken med fem døde, mens Oppland hadde seks omkomne. Nordland er fylket som kan vise til den beste utviklingen siden 2008, med en nedgang fra 21 til ti omkomne.

Kilde: http://www.tryggtrafikk.no/

Comments Closed