Nå er det blitt lettere å ta førerprøven for de som sliter med å lese og forstå spørsmålene.

Ikke bare dyslektikere kan ha nytte av lydstøtte til teoriprøven. Derfor tilbyr vi nå lydstøtte til alle som ønsker det, sier Lars-Inge Haslie i seksjon for trafikkopplæring i Vegdirektoratet.

I år har så godt som alle de 72 trafikkstasjonene som arrangerer teorieksamen tatt i bruk et datasystem som kan lese teksten høyt. De som tar teoriprøven velger selv om de vil høre oppgavene i tillegg til å lese dem på skjerm.

De få stasjonene som ikke har fått dette på plass ennå, vil være klare innen sommeren. Vi håper dette vil være til hjelp for mange som sliter med å lese, sier Haslie.

Korttidshukommelse

Mange dyslektikere, og andre med lese- og skriveproblemer, stryker til teoriprøven.

Uten datahjelpemidler klarer de ikke å få fram kunnskapen sin. Det hjelper ikke å kunne pensum hvis en ikke får vist det under eksamen. Og da får de heller ikke førerkortet, sier Torbjørn Nordgård, tidligere professor i språkteknologi ved NTNU.

Han er nå gründer og leder av selskapet Lingit, som utvikler datahjelpemidler til lese- og skrivesvake.

Mange dyslektikere har også problemer med korttidshukommelsen. Det betyr at de trenger å få lest opp spørsmål og svar flere ganger for å velge riktig alternativ. For disse vil det være til stor hjelp med lydstøtte, sier Nordgård.

Andre kan slite med å forstå ord og begreper.

Da trenger de alternative forklaringer til eksamensteksten. Mange med dysleksi bruker dataprogrammer som forklarer vanskelige ord. Uten slike hjelpemidler er det vanskelig for dem å håndtere en eksamen som setter store krav til språket, sier Nordgård.

Tilrettelagte prøver

Men lydstøtte til å høre spørsmålene er ikke nok for alle. De kan søke om å svare muntlig, en såkalt tilrettelagt teoriprøve.

Hvert år gjennomføres nær 15 000 tilrettelagte teoriprøver. Dyslektikere kan ta prøven muntlig ved hjelp av en sensor som bistår med lesing og fortolkning.

Men også folk med innvandrerbakgrunn og dårlige norskkunnskaper kan søke om tolkehjelp og ta førerprøven muntlig, sier Lars-Inge Haslie i Vegdirektoratet.

Søknad om tilrettelagte prøver må sendes til de lokale trafikkstasjonene.

Kilde: Newswire

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss