6 november hadde NMF (Norsk Motorsykkel Forbund) møte og er nå ferdig diskutert angående evt nye lisensregler og priser for 2010.

Om du allerede er en aktiv kjører eller har lyst til å bli det, kan du lese vedtaket nedenfor.Av: Mona Forsnes

00687-09
Lisensarbeidsgruppens innstilling

Forbundsstyret gir sin tilslutning til hovedkonklusjonene i innstillingen til Lisensarbeidsgruppen oppnevnt 7. november 2008.

Det innføres en felles MOTORSPORTLISENS for alle særidretter/seksjoner/grener innen NMF, bortsett fra radiostyrt motorsport. Dette vil føre til at man for samme pris kan få en lisens som gjelder for alle de grener som en utøver har kompetanse (bestått lisenskurs) til å delta i.

Det fastsettes følgende lisenskategorier og priser for kommende sesong:

Barn kr 280,-

Trening kr 1.190,-

Ungdom kr 1.190,-

Classickr 1.190,-

Touring kr 110,-

Nasjonal kr 2.260,-

Internasjonalkr 3.200,-

Det innføres en felles barnlisens for aldersgruppen 5 til og med 12 år. Aldersbestemmelser og kompetansekrav i de ulike seksjoner og grener legges til grunn.

For grenene dragrace motorsykkel og snøscooter, hillclimb motorsykkel, bakkeløp snøscooter, vannjet, rundbanebåt og offshore åpnes mulighet for en oppdeling av lisensen i 4 delinnbetalinger. De som deltar i under fire arrangement vil da få en lavere pris. Ordningen er beregnet for grener som normalt ikke har treningsaktivitet. Delbetaling må foretas i forbindelse med all aktivitet som forsikring skal gjelde for, inkludert unntaksvise treninger og såkalt oppvisningsaktivitet. Delbetalingsordningen skal kun kunne gjelde for en gren. Dersom man deltar i flere grener må det løses full lisens. Det forutsettes at det etableres et elektronisk innbetalingssystem hvor det tydelig skal fremgå hvilke arrangementsdato innbetaling gjelder for. Prisene ved delbetaling settes ca. 10 % høyere enn ved alminnelig lisens, pluss det ordinære fakturagebyret for hver innbetaling.

I alle NM-klasser kreves full lisens. Deltbetalingsordningen kan derfor ikke gjelde for NM-klasser. Det gjøres unntak for snøscooter drag og bakke som i en forsøksperiode på 3 sesonger gis åpning for å kjøre NM med delbetalingslisens. Erfaringene evalueres etter forsøksperioden før det tas stilling til om det er hensiktsmessig å gjøre unntaket permanent.

Classic lisens skal kun kunne benyttes i Classic-klasser.

Forbundsstyret merker seg lisensarbeidsgruppens anbefaling om at dagens modell med rekrutteringslisens og introduksjonslisens på sikt bør utgå. Det tas sikte på å følge oppfordringen om å gjøre en separat vurdering av alternative løsninger som bidrar til å fremme rekruttering og begrenser muligheten for juks.

Forbundsstyret tar til etterretning de vurderinger lisensarbeidsgruppen har gjort av andre løsninger og diverse lisensrelaterte forslag innkommet til motorsportkonferansen 2009.

Facebook-kommentar

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss