ABS-MC-1

 

Hittil i år har 18 motorsyklister mistet livet på norske veier. Tilsvarende tall i fjor var 15.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Foreløpige tall fra Trygg Trafikk viser at ved utgangen av august, var tallet på drepte på norske veier, totalt 113 personer. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 115.

 

Ulykker i august 2014

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i august er 17. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet 25, noe som også ble det endelige tallet for august 2013.

 

Syklister og bilister

I gjennomsnitt de foregående fem år er 22 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned.

Tallene i august 2014 fordeler seg slik: fem bilførere, tre bilpassasjerer, tre motorsyklister, fem syklister og en fotgjenger. Av de åtte som omkom i bil døde tre i eneulykker (utforkjøringer) og fem i sammenstøt med annet kjøretøy.

Av de 17 omkomne var 14 menn og tre kvinner. Åtte av de forulykkede var over 60 år.

tabell2

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss