100 hestekrefter kan bli maksimalt tillatte effekt på motorsykler i Norge. Trafikksikkerhet er den viktigste begrunnelsen.

Det er NRK.no som melder dette nå i dag.

Det er i dag ingen begrensning på hvor sterke motorer norske sykler kan ha. «Verstingene» har mer enn et par hundre hestekrefter.

Men Frankrike har innført begrensninger på de største syklenes motoreffekt. Selv om franske sykler i utgangspunktet kan typegodkjennes uansett hvor kraftige de er, må effekten deretter reduseres til maksimum 100 hestekrefter på grunn av bestemmelser i den nasjonale lovgivningen.

Nå vurderer EU-kommisjonen å innføre en tilsvarende lov i hele Europa. Først og fremst på grunn av trafikksikkerhet.

Men også handelsøkonomiske formål ligger bak. Reglene skal være identiske over landegrensene slik at markedet for nye motorsykler blir det samme overalt.

Også i Norge
– Diskusjonen om dette har pågått i EU en stund nå, og Norge har deltatt der. EU-kommisjonen vil trolig komme med et forslag til forordning i løpet av våren. Deretter skal forslaget ut til videre diskusjon og høring, sier Erik Aalling som leder seksjonen for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet.

Han regner med at et eventuelt vedtak om effektbegrensning i praksis tidligst vil kunne komme om to – tre år. Hvis forordningen blir vedtatt i EU, blir dette også en norsk bestemmelse.

– En utsatt gruppe
Aaling tror ikke at motorstyrke nødvendigvis er avgjørende for om en motorsykkel er trafikksikker eller ikke.

– Undersøkelser viser at sykkelens konstruksjon og førerens holdninger er vel så viktig som hestekreftene.

– På den annen side er det vanskelig å finne argumenter for at transportbehov krever større effekt i motorsykler enn 100 hester. Motorsyklister er jo en utsatt gruppe i trafikken hvor det er behov for å finne effektive tiltak for å bedre trafikksikkerheten, sier han.

For en del år siden hadde Tyskland en tilsvarende begrensning som den franskmennene har nå. Men tyskerne måtte droppe denne regelen på grunn av samordning med resten av EU.

Politisk spill
Medlemslandenes mulighet til å innføre nasjonale særregler på dette området ble innført i 1995, og nå er det altså Frankrike som leder an mot de mest råsterke motorsyklene.

Alt ligger til rette for et politisk spill mellom de største EU-landene før en eventuell maksgrense på 100 hestekrefter blir innført. Motorsykkelindustrien vil ganske sikkert også ha et ord med i laget.

I tillegg til effektbegrensning vurderer EU-kommisjonen også å innføre krav om ABS-bremser som standard på de kraftigste motorsyklene, noe de fleste sykkelmerkene allerede har.

Integralbremser (der for- og bakhjul bremser samtidig) skal også bli standard, melder Jyllands-Posten.

EU-byråkratiet jobber nå med en vitenskapelig analyse som skal vurdere alle sider ved problematikken rundt motorsterke tohjulinger. Deretter sendes forslaget trolig ut i løpet av våren til politisk behandling i medlemslandene.

Drøyt 30 motorsyklister mister livet på norske veier hvert år.

Kilde: NRK.no

Facebook-kommentar

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss