MC-Deler tar over Mizzuki Motor

Del:

Fra 01.02.2011 vil MC-Deler AS overta eierskapet i Mizzuki Motor AS ved kjøp av alle firmaets aksjer. Mizzuki Motor AS er importør og distributør av blant annet MH Motorcycles, Hyosung, Benelli og Bertoni.

Dette fremkommer av informasjon fra selskapets nye eiere. Oppkjøpet skjer formelt via selskapet Sørvik Eiendom AS.

Pressemelding:
Dagens eiere, familien Christensen, har sammen med sine ansatte og leverandører oppnådd en betydelig posisjon i det norske moped og ATV markedet. Sørvik Eiendom ser fram i mot å opprette en ny organisasjon som skal videreføre det beste fra dagens eiere samt videreutvikle selskapet for å kunne oppnå et enda større markedspotensial selskapet etter vår oppfatning har.

Vi er klare på at et nært og konstruktivt samarbeid med forhandlernettet er en av nøkkelfaktorene til videre framgang. Vi vil således bestrebe oss på å styrke dette samarbeidet på ulike områder i året som kommer. Mizzuki Motor AS vil fortsette under samme navn og med de nåværende leverandører og
agenturer.

Det vil dog bli foretatt flere endringer på kort sikt:
1. Daglig leder fra overtagelsesdato blir Hans André Sørvik.
2. Reservedelslageret vil bli flyttet fra Porsgrunn til våre lokaler på Vartdal i løpet av februar og alle reservedelsbestillinger vil bli effektuert fra Vartdal.
Kjøretøylageret vil fortsatt være hos Nor-Lines i Larvik.
3. Det skal så raskt som mulig ansettes en teknisk sjef som vil få ansvaret for teknisk kommunikasjon mot leverandører og mot forhandlernett. Så vel reklamasjonsbehandlinger som nødvendig reklamasjonsarbeid som må foretas av importør, vil være underlagt teknisk sjef. Vi tar sikte på å bygge opp en teknisk avdeling der vi vil tilby forsterket kompetanse og kapasitet. Dette inkluderer også ansvar for gjennomføring av tekniske kurs.

Det er ikke på dette tidspunktet avgjort om teknisk ansvarlig plasseres på Vartdal eller ved salgskontoret i Oslo. Vi er også svært glade for at Finn A. Halvorsen har sagt seg villig til å være med videre under nye eiere.

Comments Closed