Noen av gittermastene på nullvisjonsveien for MC mellom Skien og Siljan blir nå kledd med kollisjonsputer i plast for å øke sikkerheten, spesielt for motorsyklister. Dette skriver Statens Vegvesen om, i sin egen avis.

Dette er noe av det vi kan lese om i Statens vegvesens etatsavis:Det er første gongen vi set opp slike puter for å verne mcførarar her på det norske vegnettet, seier Bjørn Richard Kirste i Statens vegvesen. Han tok sjølv del i monteringa av putene no i desember saman med Nicola Barbati frå leverandøren. Kirste fortel at Statens vegvesen først vurderte å bygge ein lavvoll ved denne krappe svingen for å hindre utforkjøringar og påkjøring av gittermastene. Sidan det ikkje let seg gjere settes det no istaden opp kollisjonsputer på stolpane.

MC-matte_1292497712.jpg

Gittermaster er laga påkøyringsvennlege for bilar, men med puter på tek vi og omsyn til mc-kjørarar. Putene kan og monterast på skap og stolper langs vegen. Vi har sakna eit slikt produkt når vi har gått på ts-inspeksjonar, seier Kirste.

Enkelt og bilig. Dei er både enkle og billige å sette opp og gir samtidig ein stor trafikktryggleiksgevinst. Vi gjer dette no først som eit forsøk. Blir dette vellukka kan det godt hende vi bruker putene fleire stader, fortel Kirste.

I juli skrev vi allerede noen ord om det nye produktet som Lattix As er forhandlere for i Norge.

Slagprøver viser at Biker Mate er i stand til å absorbere nesten all energien dersom en 75kg tung person treffer beskyttelsen i 70km/t!

Som motorsyklist ønsker vi dette produktet velkommen på norske veier og vi håper at de kommer til å kle inn alle stolper og master som kan være farlige for oss på to hjul.

Foto: Kjell Wold

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss