EU-Kontroll-BrianSimpson

 

De høye herrer i Europaparlamentet fortsetter sin diskusjon om PKK skal innføres. Så langt har de ikke vist noen vilje til å høre eller å se hva uavhengige undersøkelse viser hvor liten effekt en utvidet periodisk kjøretøykontroll vil ha for trafikksikkerheten.

 

De har avvist alle forsøk på kontakt fra FEMA og ser ut til å være svært så opptatt på annet ”hold”…

 

Brian Simpson kaller oss motorsyklister ”death carrieres”…

 

Videosnutten sees under

 

 

Rapportutkast om kjøretøykontrollpakken ble lagt fram

 

TRAN drøftet 19.mars utkastene til rapporter for de tre elementene i Kjøretøykontrollpakken som har til hensikt å sikre et helhetlig og likeartet kontrollsystem i Europa og derigjennom bidra til styrke vegtrafikksikkerheten.

 

Werner Kuhn (EPP) som er rapportør for den periodiske kjøretøykontrollen støtter KOMs forslag om at reglene må utformes som en forordning, mens Rådet som kjent mener det bør være et direktiv. Han fikk også støtte fra flere i at to-hjulinger og traktorer bør være med i kontrollordningen som foreslått av KOM.

 

Rådet har en annen oppfatning. Enkelte pekte også på at samme foretak ikke kan drive både reparasjon og kontroll. Det synes klart at det blir «kamp» mellom EP og Rådet om utformingen av dette regelverket; vanskeligst blir nok hvilken fleksibilitet for nasjonale tilpasninger det skal åpnes for.

 

Når det gjaldt vegkantkontrollen sa rapportør  Sehnalovaat hun i stor grad støtter KOMs forslag, og understreket behov for harmoniserte og effektive vegkantkontroller. Flere pekte på at det måtte sikres en fornuftig balanse mellom den periodiske kontrollen og vegkantkontrollen når det gjelder kommersielle kjøretøyer.

 

Avstemming over rapportutkastene vil skje 30.mai i TRAN og 2.juli.i plenum.Utkastet til rapport om den periodiske kjøretøykontrollen ligger her, utkastet om vegkantkontrollen her, og utkastet om endringer i vognkortdirektivet her.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss