Narkometer skal ta flere som kjører i rus

Del:

Daglig er det 1 av 100 som kjører i trafikken påvirket av rusmidler som narkotika og av legemidler. Disse utgjør en stor fare for seg selv og andre trafikanter, og vanlig alkometer reagerer ikke på slik rus.

I pressemelding fra Samferdselsdepartementet, skal det fra 2010 innføres narkometer i Norge som skal benyttes på tilsvarende måte som alkometer ved trafikkontroller.

Narkometeret vil kunne avdekke kjøring i ruspåvirket tilstand som ikke er relatert til alkohol på en mye lettere måte.

Beslutningen om å innføre narkometer på trafikkontroller ble tatt i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har mottatt rapport om kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol, og forslag til endringer i vegtrafikkloven.

Rapporten viser at antall førere som kjører i alkohol-rus de siste 10 årene har gått ned, mens det stadig blir flere som kjører påvirket av andre rusmidler. Undersøkelser viser at en av hundre førere er påvirket av narkotika eller legemidler som medfører nedsatt evne til å føre et kjøretøy.

Et narkometer vil ikke gi alle svar ved test, men vil, som et alkometer,kunne avdekke om føreren er påvirket eller ikke. For å få endelig svar på hva føreren er påvirket av, og i hvilken stor grad, må personen tas inn for blodprøve og klinisk legeundersøkelse.

Du kan lese hele pressemeldingen på Samferdselsdepartementets presseside.

Comments Closed