196 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de 11 første måneder i 2010. I samme perioden 2009 omkom det 195 personer i veitrafikkulykker.

Heldigvis var det ingen motorsyklister som omkom denne måneden men det har nok sammenheng med at de fleste har satt inn gullet sitt.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i november 2010 er ni. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 20. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for november 2009 endte på 19.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 21 personer omkommet i veitrafikkulykker i november måned. I løpet av årets 11 måneder har 196 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2009 mistet 195 personer livet på norske veier. Tallene i november fordeler seg med seks bilførere, en fotgjenger, en fører av ATV og en på sparkstøtting.

Av de seks omkomne bilførerne omkom fire i kollisjon med annet kjøretøy mens to mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke).

Av de ni omkomne var syv menn og to kvinner.

Sist oppdatert:01.12.10

Fordeling

November

Hittil i

trafikantgrupper

2010

2009

2010

2009

Bilførere

6

9

106

85

Bilpassasjerer

0

2

38

42

Motorsyklister

0

0

26

27

Mopedister

0

1

0

2

Syklister

0

1

5

9

Fotgjengere

1

6

15

24

Akende

0

0

1

1

Andre

2

0

5

5

SUM

9

19

196

195

Fordeling

November

Hittil i

fylker

2010

2009

2010

2009

Østfold

0

0

13

12

Akershus

1

0

16

20

Oslo

1

1

5

8

Hedmark

1

2

17

16

Oppland

0

1

13

6

Buskerud

1

2

13

12

Vestfold

0

0

3

7

Telemark

0

0

9

8

Aust-Agder

0

1

6

5

Vest-Agder

1

2

12

12

Rogaland

0

1

8

10

Hordaland

1

2

19

17

Sogn og Fjordane

0

0

3

6

Møre og Romsdal

0

0

8

18

Sør-Trøndelag

1

3

10

10

Nord-Trøndelag

0

2

9

10

Nordland

1

2

20

7

Troms

0

0

9

6

Finnmark

1

0

3

5

SUM

9

19

196

195

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

Kilde: Trygg Trafikk

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss