NMCU-Tr.Sikk.Strategi-1

 

Ingenting i veien med ambisjonsnivået til Veimyndigheten når den Nasjonale transportplan 2013-2024 ligger klar, og NMCU har identifisert de viktigste for oss motorsyklister.

 

Nasjonal transportplan har som mål å redusere antall drepte i trafikken til å være 100 drepte i Norge.

 

NMCU Trafikksikkerhetsstrategi 2013-2023

NMCU har identifisert de viktigste, konkrete tiltakene de mener kan føre til færre drepte og skadde motorsyklister og mopedførere. På listen finnes både det vi motorsyklister selv skal bidra med og det NMCU krever av myndigheter og bransje. Vi tar for oss punktene NMCU mener vi motorsyklister kan gjøre for at motorsykkelkjøring blir tryggere, selv om den aldri vil bli helt risikofritt.

 

Minske gapet mellom uerfaren og erfaren.

– Det aller viktigste tiltaket er en presis og kostnadseffektiv føreroplæring

– Prosjekter av typen Full Kontroll har vist seg å være viktig for sikkerhetsdialogen i MC-miljøet.

– NMCU må styrke frivillig førerutvikling ved å sørge for at det opprettes mange flere tilbud om rimelige lavterskelkurs og samlinger.

 

Stanse ekstremadferd på offentlig vei

Analysen av dødsulykker på MC 2005-2009 viser at så mange som 1/3 av de som omkom gjorde det som en konsekvens av sin egen ekstreme adferd. 80 % av disse hadde vist ekstremadferd på andre områder i livet. 20 % hadde ikke førerkort og mange hadde aldri eid en motorsykkel og kan sånn sett ikke defineres som motorsyklister. Overraskende mange kjørte i ruspåvirket tilstand, noe vanlige motorsyklister tar sterk avstand fra.

 

SE OSS kampanjer

Mange motorsyklister dør i kollisjoner med biler, i ulykker der bilfører ikke overholder vike- eller oppmerksomhetsplikten. Antagelig blir forholdsvis ennå flere skadd i ulykker. Erfarne motorsyklister løser denne typen situasjoner ved å ta høyde for bilførernes feilhandlinger, mens uerfarne motorsyklister ikke forstår den potensielle faren og blir uskyldige ofre for andre feilhandlinger.

 

Kjøreutstyr

De aller fleste norske motorsyklister, førere og passasjerer, bruker nesten alltid fullt førerutstyr – selv på korte turer.

–       Analysen av dødsulykker på MC 2005-2009 fortalte imidlertid at i flere ulykker falt hjelmen av i sammenstøtet fordi den ikke passet eller fordi festeanordningen røk

–       NMCU vil informere om når ”intelligent kjøreutstyr” blir testet, slik at motorsyklistene kan ta den i bruk.

–       NMCU oppfordrer oss motorsyklister til aktivt å plassere oss slik at vi blir sett og må holde oss i beredskap som gjøre det mulig å ta ansvar for bilføreres feilhandlinger.

 

Hele strategien finner du ved å trykke på linken:  NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013-2023

 

 

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss