NMCU ønsker Vegoppsyn

Del:

NMCUs største bekymring med dagens regime er at mange av de kommersielle aktørene som opererer drift og vedlikeholdskontraktene åpenbart mangler helt nødvendig trafikksikkerhetsfaglig kompetanse. Av: Mona Forsnes

Dette har resultert i noen svært uheldige situasjoner der entreprenører har utført vedlikeholdsarbeid på en slik måte at det har ført til motorsykkelulykker.

Trafikksikkerhetskompetanse finnes i Statens vegvesen, og i stedet for å bruke ressurser på å lære opp de kommersielle aktørene, har NMCU i et høringssvar til Samferdselsdepartementet foreslått at oppsynsoppgaver som i dag ligger i drift og vedlikeholdskontraktene tas ut og overføres til Statens vegvesen.

De tror at en overføring av oppsynsfunksjonen til særskilt enhet i vegvesenet ville kunne møte befolkningens ønske om at det skal være «noen der ute» som jevnlig sjekker vegnettet for trafikkfeller og andre avvik.

Her er forslaget til NMCU som de ønsker å kalle Vegoppsynet:

I forbindelse med forvaltningsreformen har Statens vegvesenopprettet fylkesavdelinger. Den praktiske delen av Vegoppsynet kunne være underlagt byggherrefunksjonen på fylkesnivå, mens den formelle delen kunne være forankret i Vegdirektørens styringsstab. Retningslinjene for Vegoppsynets arbeid må være forankret i en definert kvalitetsstandard for vegnettet, og det er naturlig å tenke at dette er den nylig reviderte Håndbok 111.

Vegoppsynet må patruljere vegnettet i fylket kontinuerlig hele året, og dersom det blir oppdaget trafikkfeller eller andre avvik, må Vegoppsynet kunne gjøre en bestilling om ubedring av forholdet hos den entreprenøren som har drift og vedlikeholdskontrakten på strekningen. I noen fylker, som for eksempel Vestfold, trenger man kanskje bare én slik patruljerende enhet, mens i andre, for eksempel Nordland, trenger man kanskje så mange som tre. En stor del av kostnaden for å holde seg med et vegoppsyn kan selvfølgelig dekkes opp ved at oppsynsansvaret trekkes ut av drift og vedlikeholdskontraktene. I tillegg kan noe finansieres ved intern flytting av ressurser i Statens vegvesen. Dette må gjøres uansett, fordi den kompetansen som behøves i et Vegoppsyn ble omorganisert til andre stillinger i 2003.

Innføring av et Vegoppsyn vil etter vår mening ivareta den «vegvokterfunksjonen» NMCU og andre trafikantorganisasjoner har etterlyst helt siden omorganiseringen av Statens vegvesen i 2003.

Kilde: NMCU
Mener du dette er et tiltak som burde tre i kraft?

Comments Closed