Norge har den tregeste trafikken mellom storbyene i hele Europa. Selv Albania har nå gått forbi Norge.

Bortsett fra Albania har Norge de tregeste veiene i Europa, het det i store presseoppslag i fjor. Vel, nå har selv Albania, Europas kanskje fattigste land, rast forbi Norge, viser ferske tall Opplysningsrådet for Veitrafikk har innhentet, skriver aftenposten.no.

Mens den antatte gjennomsnittlige hastigheten mellom de store byene i Albania økte fra 64,6 til 68,1 kilometer i timen fra 2008 til i fjor, sank hastigheten mellom de store norske byene fra 67,9 til 65,0 fra 2008 til i fjor.

12 europeiske land er med i undersøkelsen, og Norge havner helt sist. Mens gjennomsnittshastigheten mellom de største byene er helt opp mot 108 kilometer i timen i vinneren i undersøkelsen, er den i Norge altså helt nede på 65 kilometer i timen.

Feil vei
Tallene bygger på beregninger som er gjort med ruteplanleggeren til Via Michelin.

Nedgangen i gjennomsnittshastigheten i Norge kan skyldes beregningsmetodene i dataprogrammet, skiltede fartsnedsettelser eller fysiske forhold, sier Vilrid Femoen, leder for politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikk til aftenposten.no.

Men uansett hva årsaken er, så er den reelle utviklingen i strid med de transportpolitiske målene.

Femoen påpeker at ett av målene politikerne har satt seg er å redusere reisetiden i og mellom regionene. Hun lurer nå på hva samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil gjøre med at det ennå ikke har skjedd.

Trenger bedre veier. Femoen sier potensialet for å redusere reisetiden frem til 2019 bare blir utnyttet med en tredjedel med de gjeldende planene. Hun sier veldig mye mer kunne vært gjort bare ved å bygge gode tofelts veier med gul midtstripe.

Mange steder er det bare ett felt, og man må bremse helt ned, og kanskje rygge hvis man møter et vogntog, sier Femoen.

Hvorfor ikke utnytte potensialet for bedre fremkommelighet, når vi vet at bedre veier ofte betyr sikrere veier.

Farten ned
I Vegdirektoratet er man også utsikre på hvorfor gjennomsnittshastigheten i Norge tilsynelatende har gått ned.

Det er vanskelig for oss å kommentere dette så lenge vi ikke kjenner datamaterialet, men noe av det kan skyldes at vi har innført vinterfartsgrenser, der farten noen steder er blitt satt ned fra 80 til 70 kilometer i timen, sier direktør Lars Erik Hauer i vei- og transportavdelingen i Vegdirektoratet. .Det er et tiltak som er iverksatt for å bedre sikkerheten, og vi topper listen for trafikksikkerhet i Europa.

Fjell og fjorder
Uansett om tallene for 2009 skulle være misvisende for Norge sin del, så ligger Albania med sine 68,1 kilometer i timen nå foran det Norge lå på i 2008, nemlig 67,9 kilometer i timen. At Norge gjør det så dårlig forklarer Vegdirektoratet med geografiske forhold i Norge, og politiske valg.

Norge er et langstrakt land med få mennesker og med fjord og fjell, noe som gjør det dyrt å bygge veien, forklarer Lars Erik Hauer. Han sier det er ligger samfunnsøkonomiske analyser bak veisatsingen, og at det ikke svarer seg å bygge firefelt motorveier der hvor relativt få mennesker vil ferdes.

Så mens man i Albania satser stor på å bygge motorveier mellom de store byene, til dels med god hjelp fra EU, så foreligger det ingen planer om å bygge firefelts motorvei mellom alle de store byene i Norge.

Distriktssatsing
Hauer forklarer overfor aftenposten.no at man i Norge planlegger å bruke mer penger enn noensinne på veier.

Vi skal øke fremkommeligheten, men det skal også være sikre veier og vi skal ivareta miljøet, sier Hauer.

En annen ting er at man av distriktspolitiske hensyn i Norge har valgt å bruke relativt mye penger på å bygge veier ut til for eksempel steder på Vestlandet der man har behov for å få fraktet fisk til kundene på kontinentet. På den måten forsøker man å opprettholde bosettingen og næringslivet i distriktene.

Da blir det mindre igjen til å satse på trafikken mellom storbyene, sier Hauer.

Da er det bare å glede seg til en får plukket fram 2-hjulingen igjen og slippe kø-stamping…..

Kilde: Aftenposten.no

Facebook-kommentar

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss