Norgestreffet-logo-2013

 

Rett skal være rett og ALLE motorsyklister er velkomne, men merkene er uønsket fra politi og kommunale myndigheter.

 

Lensmannen i Farsund og kommunale myndigheter har hatt møte med NMCU og arrangørklubbene denne uken og ville si klart fra at de ikke ønsket at årets Norgestreff på Lista skal bli et utstillingsvindu for 1% klubber.

 

NMCUs leder Tor Arne Ljunggren opplyser at dette er et ønske som er helt i overensstemmelse med NMCUs syn.

 

NMCU og 1% klubbene

Sentralstyrets notat om NMCU og 1% klubbene

 

Siden 1966 er Norgestreffet blitt arrangert hvert år og er et av landets største treff. Det har aldri vært 1% problematikk knyttet til treffet og alle de vanlige treffene her i Norge har åpne invitasjoner.

 

I de turbulente årene på midten av 90-tallet var det heller ikke et problem og 1 % problematikken eksisterer heller ikke på de vanlige treffene rundt om i landet vårt.

 

Nøytrale klær

–  Det er ingen grunn til at ikke dette også skal gjelde for årets Norgestreff, opplyser Tor Arne Ljunggren, som tar det for gitt at 1% miljøet respekterer NMCUs og myndighetenes ønske om et treff helt fritt for 1% merker og support merker. – Om folk fra 1% miljøet veldig gjerne vil på Norgestreff er det bare å møte i nøytrale klær, avslutter NMCU lederen.

 

På møtet i Farsund ble representantene for arrangørklubbene spurt om de hadde alt under kontroll i forhold til formelle krav rundt skjenkebevilling, brannberedskap, trafikkavvikling og slike ting. Svarene var overbevisende og lensmann Alf Kåre Undhammer avsluttet møtet med  å si at politiet ønsker 99% miljøet lykke til med arrangementet.

 

Du kan sjekke årets Norgestreff nærmere her.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss