NMCU har klart det igjen og inngår en ny to-årig avtale med statens vegvesen som gjør at de lover å utbedre enda mer i årene som kommer. Av: Mona Forsnes

På NMCU sine nettsider får vi opplyst at NMCUs generalsekretær, Morten Hansen og trafikksikkerhetsdirektør, Finn Harald Amundsen i statens vegvesen inngikk avtalen tidligere i dag under en liten seremoni.

I den nye avtalen forplikter NMCU seg blant annet til å fokusere på SE OSS problematikken, delta aktivt i utviklingen av MC-opplæringen og promotere konsekvent bruk av fullverdig kjøreutstyr.

Statens vegvesen forplikter seg på sin side til å arbeide for at anbefalingene og forslagene til tiltak i Håndbok MC-sikkerhet blir fulgt opp. I den forbindelse nevner avtalen blant annet MC-vennlige underskinner på rekkverk i yttersvinger, jevnlige inspeksjoner av veinettet for å utbedre veifeller og oppfølging av innkomne veifellemeldinger fra motorsyklistene.

Statens vegvesen forplikter seg også til å følge opp anbefalingene fra OECD konferansen om MC-sikkerhet på Lillehammer, med særlig vekt på igangsetting av forskning på menneskelige faktorer i MC-ulykker, samarbeidet med NMCU for å få ut trafikksikkerhetsbudskap til motorsyklistene og arbeidet med å fokusere MC i bilopplæringen.

Sist men ikke minst forplikter Statens vegvesen seg til å opprette minst én Nullvisjonsvei for MC i hver region, slik at alle deler av vegvesenet skaffer den kompetansen som region sør fikk gjennom arbeidet med Rv32, Skien- Siljan.

Gjennom fornyelsen av TS-avtalen opplever vi at Statens vegvesen igjen bekrefter at de ser på NMCU som en seriøs samarbeidspartner.

NMCUandStatVeg_1260269211.jpg

Finn Harald Amundsen (t.v.) og Morten Hansen underskriver avtalen

Kilde: nmcu.org

Facebook-kommentar

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss