Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) har kommet med pålegg om at ALLE idrettslag i Norge skal ha sine medlemssystem gjennom klubbenes særforbund. Dette skal være ferdig innfaset før 2011, altså må dette være på plass i år.Av: Mona Forsnes

Dette medfører at Norges Motorsportforbund (NMF) fra i år (2010) innfører nytt medlemssystem i alle klubber tilsluttet NMF.

Klubbene skal ha sendt inn oppdaterte medlemslister til NMF som ved innføring av det nye datasystemet i NMF også innfaser nytt medlemssystem iht. pålegg fra øverste idrettsmyndighet NIF.

Ta kontakt med din lokale klubb for evt spørsmål

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss