OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fra 1. januar 2007 ble kjøretøyforskriften bedre tilpasset ombygging av motorsykkel. Intensjonen var at blant annet privatpersoner skal ha mulighet for å bygge om sin egen motorsykkel og gi denne et personlig preg.

 

Det ble mulig å gjøre større endringer på ramme enn det som var tilfelle tidligere.

 

Den nye hovedregelen sier at en motorsykkel består av to hovedkomponenter: ramme og motor, og at det ved en (avgiftsfri) ombygging skal være mulig å skifte ut, eller gjøre omfattende endringer på den ene av disse hovedkomponentene.

 

Når man først har valgt hvilken hovedkomponent man vil bygge om kan man fortsette å gjøre et uendelig antall endringer på denne komponenten. Det er først når man vil gjøre endringer også på den andre hovedkomponenten at sykkelen defineres som oppbygd og avgift utløses.

 

Du kan lese om veien til de nye reglene på NMCU sin internettside her.

 

Kjøretøyforskriftens kapittel 7

Informasjon i forbindelse med endringer i Kjøretøyforskriftens kapittel 7, ramme-/motorbytte eller omfattende ombygging av motor/ramme på motorsykkel finner du ved å trykke på denne linken.

 

Statens vegvesens søknadskjema

Søknadsskjema for rammebytte/motorbytte på motorsykkelfinner du ved å trykke på denne linken.

 

OmbyggingMC-Skjema-1

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss