Reduksjon i godstransport på vei

Del:

Det ble i 2009 utført et transportarbeid i veitransporten på 16,1 milliarder tonnkilometer. Dette er en nedgang fra 2008 på 8,3 prosent. Persontrafikken i alt økte i samme periode med 0,8 prosent, til 72,9 milliarder passasjerkilometer.Av: Mona Forsnes

For oss motorsyklister er det flott at godstransport går ned, (mindre tunge kjøretøyer på veien) men desto verre at persontrafikken økte (større fare for å bli plukket ned på veien).

Godstransporten på vei nådde en foreløpig topp i 2008, med 301 millioner tonn transportert og et transportarbeid på nesten 17,6 milliarder tonnkilometer. Sammenlignet med 2000 tilsvarer dette en vekst på henholdsvis 17 og 35 prosent. Den gjennomsnittlige transportlengden

Comments Closed