Det er ingen tvil om at vi (motorsyklistene) nok en gang har startet sesongen rundt om i landet og vi ser flere for hver dag som går.Av: Mona Forsnes

Vi som er bruker motorsykkelen ofte i trafikken, vet også at mange bilister ikke ser oss, noe som NMCUs film insekter, gir oss et klart bilde av.

Oppfordrer alle motorsyklister til å støtte NMCU ved å betale din skjerv (bli medlem), siden de er det eneste organet som stiller seg i fronten for oss motorsyklister.

Er du medlem?

24 april er dagen da nmcu setter i gang sitt landsomfattende tiltak, og skal være en påminnelse om at nå er motorsyklistene tilbake i trafikken, og at det er på tide å se etter oss igjen.
Av: Mona Forsnes

Omtrent halvparten av ulykkene der motorsykler er innblandet er
kollisjonsulykker.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt slår fast at bilførerne blir
tilkjent juridisk skyld i så mange som 8 av 10 kollisjonsulykker mellom bil
og motorsykkel.

Rapporten viser også at en motorsykkel er fullt synlig og sansbar, men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motorsyklene.

Årsaken er antagelig at motorsyklene er for små og lette til at de oppleves som en reell trussel for bilføreren selv.

Uansett er motorsyklisten den tapende part i trafikkulykker, og derfor vil NMCU prøve å gjøre en innsats for å forhindre ulykker.

Ta kontakt med ditt lokale kontor, kanskje trenger de din hjelpende hånd.

Mer info finnes på nmcu.org

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss