Til sammen er det 23 som omkom på veiene i august 2010.Av: Mona Forsnes

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i august 2010 er 23. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 23. Dette ble også at det endelige tallet for august 2009.

I gjennomsnitt de foregående fem år, er 24 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned. Tallene i august fordeler seg på ni bilførere, seks bilpassasjerer, seks motorsyklister, en syklist og en fotgjenger.

Av de 15 omkomne bilførere/-passasjerer omkom åtte i kollisjon med annet kjøretøy mens syv mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke).

Av de 23 omkomne var 18 menn og fem kvinner.

146 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets åtte første måneder. I samme periode i 2009 omkom det 139 personer i veitrafikkulykker.

August 2010 fordeling ulykkestall

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

Fordeling

August

Hittil i

trafikantgrupper

2010

2009

2010

2009

Bilførere

9

10

75

61

Bilpassasjerer

6

4

28

27

Motorsyklister

6

5

23

23

Mopedister

0

2

0

2

Syklister

1

1

4

6

Fotgjengere

1

0

12

15

Akende

0

0

1

1

Andre

0

1

3

4

SUM

23

23

146

139

Fordeling

August

Hittil i

fylker

2010

2009

2010

2009

Østfold

1

0

12

9

Akershus

1

1

10

17

Oslo

0

1

3

6

Hedmark

3

0

17

13

Oppland

3

0

11

3

Buskerud

3

3

8

10

Vestfold

0

0

2

6

Telemark

1

2

7

3

Aust-Agder

0

1

4

3

Vest-Agder

1

1

6

4

Rogaland

1

1

7

8

Hordaland

1

1

13

7

Sogn og Fjordane

0

1

2

5

Møre og Romsdal

0

2

6

18

Sør-Trøndelag

2

2

9

7

Nord-Trøndelag

1

4

7

8

Nordland

4

0

15

4

Troms

1

2

6

3

Finnmark

0

1

1

5

SUM

23

23

146

139

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

Kilde: TryggTrafikk

Facebook-kommentar

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss