Mc-ulykke-2

 

Tidligere i år hadde vi en artikkel om skadestatistikk på tohjulinger og denne er nå en ”smule” oppdatert. Nå er ikke 2012 ferdig enda men skadene her i Norge er oppdatert ut september og det er en del tohjulinger som har fått seg noen skraper og noen er uten tvil kondemnert. Det er innrapportert 3893 skader til TRAST (Statistikk basert på skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene).

 

Det er de største forsikringsselskapene i Norge som leverer data til TRAST. Til sammen dekker disse i underkant av 95 % av det norske markedet.

 

Tusenlappene flyr ut når det skade på kjøretøy, noe også forsikringsselskapene vet en del om. For gruppen tohulinger, er det utbetalt erstatningssummer som fordeler seg slik i de forskjellige kategoriene:

 

Erstatningsbeløp (i hele tusen) fordelt på kjøretøytype:

Moped: 41841

Lett motorsykkel: 871

Tung motorsykkel: 34393

 

 

Statistikk basert på skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene (kun materielle skader)

 

Moped

Mopeder er uten tvil den største gruppen på skadestatistikken med 2865 innrapporterte skader men, mopedene er uten tvil den største gruppen som kjører på norske veier.

 

– Kryssende kjøreretninger i kryss: 370

– Møtende kjøreretninger i kryss: 22

– Påkjørt bakfra: 439

– Forbikjøring: 75

– Møting: 129

– Rygging: 121

– Påkjørt parkert kjøretøy: 262

– Eneulykke: 889

– Påkjørsel av fotgjenger/syklist: 14

– Annen ulykkestype: 454

– Ukjent/uoppgjort: 90

 

Tung Motorsykkel

Tung motorsykkel har fått ”andreplassen” når det gjelder antall skader med totalt 991 innrapporterte skader:

 

– Kryssende kjøreretninger i kryss: 88

– Møtende kjøreretninger i kryss: 15

– Parallelle kjøreretninger i kryss: 4

– Påkjørt bakfra: 143

– Forbikjøring: 29

– Møting: 60

– Rygging: 22

– Påkjørt parkert kjøretøy: 71

– Eneulykke: 384

– Annen ulykkestype: 171

– Ukjent/uoppgjort: 4

 

Lett Motorsykkel

Denne gruppen havner på tredje plass, noe som kanskje viser at de er mer forsiktig av seg eller at det ikke er så mange som kjører i denne kategorien.

 

– Kryssende kjøreretninger i kryss: 7

– Møtende kjøreretninger i kryss: 4

– Påkjørt bakfra: 11

– Forbikjøring: 4

– Påkjørt parkert kjøretøy: 4

– Eneulykke: 4

– Annen ulykkestype: 4

 

 

Skriv gjerne i kommentarfeltet om du er en av de som har fått skade på tohjulingen din.

 

Relaterte linker:

 

Skadestatistikk for tohjulinger frem til september 2012

Trafikkskadestatistikk for tohjulinger

 

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss