At det går fort i byråkratiet er å ta i, men at det er fremgang i planene til Skaun Motorsenter er godt for mange utøvere innen forskjellig type sport.

 

Skaun motorsenter har nå, med noen krav til endringer, fått forhåndsgodkjenning fra Kulturdepartementet, både på vedtekter og planer for motorsportsanlegget.

 

Skaun motorsenter

-Skaun motorsenter AS planlegger et motorsenter i Syrstadmarka i Skaun, Sør-Trøndelag som er kostnadsberegnet til 27,6 millioner kroner.

 

-Anlegget skal bygges i samarbeid mellom Orkla motorklubb og Norsk motorsportklubb Trondhjem.

 

-Anlegget kan bli et interkommunalt anlegg, noe som vil føre til bedre finansiering. Skaun, Orkdal og Trondheim er aktuelle kommuner.

 

-Anlegget er forhåndsgodkjent av Kulturdepartementet, på visse vilkår, og vil få spillemidler.

 

Noe mangler

Kulturdepartementet har også godkjent vedtektene for Skaun motorsenter – med en del krav til endringer. For å forhåndsgodkjenne selve anlegget, krever de at anlegget blir gjort tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne.

 

Forhåndsgodkjenningen gjelder baner for motocross, ATV/snøskuter, gokart, trial, knattecross, street legal, RC-bane og landingsbane for modellfly samt depot.

 

Det er så langt ikke gitt forhåndsgodkjenning av garasje, kontor, undervisningsrom, sanitærbygg og klubbhus fordi det mangler tegninger.

 

Les mer om saken i avisa-st.no

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss