30 prosent av de omkomne på motorsykkel brukte ikke hjelm eller brukte hjelmen galt i året 2009.

Det er i forbindelse med dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2005 2009, at dette kommer frem.

Dybdeanalyse gjort av Statens vegvesen på ulykker i tidsrommet 2009, viser at høy fart og ulike forhold knyttet til fører, har vært dominerende årsaker til at det skjer dødsulykker på norske veier.

På nettsidene til vegvesen.no kan vi lese at det er 212 personer som har mistet livet i trafikken, fordelt på 186 forskjellige ulykker i 2009.

39 prosent av dødsulykkene i 2009 var utforkjøringsulykker, mens 34 prosent var møteulykker.

13 prosent var fotgjengerulykker, mens kryssulykker stod for sju prosent og ulykker i samme kjøreretning stod for to prosent.

Det viser seg også at 30 prosent av omkomne på motorsykkel ikke brukte hjelm eller brukte hjelmen galt, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen. Kan virke som en del av motorsyklistene har hatt et dødsønske.

Mange sløve førere på veien, enten det gjelder bilførere og motorsyklister.

Har du vært med i en ulykke enten i bil eller på sykkel?

Les mer på statens vegvesen sine sider, der finner du også en link til hele rapporten om du ønsker.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss