Førstkommende søndag er det valg i Sverige og i den anledning har SMC (Sveriges MotorCyklister) og MC-folket tatt kontakt med samtlige partier og stilt de til veggs på en del spørsmål i forhold til motorsykkel. Av: Mona Forsnes

Partitoppene er Peter Pedersen (v), Karin Svensson-Smith (mp), Jan-Evert Råhdström (m), Christer Winbäck (fp), Sven Bergström (c), Annelie Enochsson (kd)samt Lena Hallengren (s).

Politikerne har uten tvil forskjellige meninger om de forskjellige spørsmålene.

Her et spørsmålene som de fleste politikerne svarte på:

 • Hur ställer ert parti sig till en främre registreringsskylt på MC och ägaransvar vid hastighetsöverträdelser? Om ditt parti vinner valet, kommer ni att driva den frågan efter valet?

Her ble det både ja og nei.

 • Om ni vinner valet, kommer den 32 % skatten på trafikförsäkringspremierna att behållas och hur ska skatteintäkten då användas?

Det som er gjennomført er vanskelig å gjøre om.

 • Hur ser ni på steg 2 av trafikförsäkringsreformen och kommer ni att driva igenom steg 2 av om ni vinner valet?

Svaret ble nei eller ikke besvart.

 • Trots att Riksdagen beslutade om Nollvisionen 1997 saknas motorcyklister som trafikantgrupp i alla dokument som styr planering, utformning, drift och underhåll av vägtransportsystemet. Vad kommer ditt parti att göra åt denna brist om ni vinner valet?

Dette er noe de vil gjøre noe med.

 • Under 2009 avsattes cirka en miljard för att bygga och ytterligare en miljard för att underhålla vägräcken. Noll kronor avsattes för att ta fram säkrare räcken för motorcyklister som är en överrepresenterad grupp i dödliga räckesolyckor. Vad kommer ditt parti att göra åt detta om ni vinner valet?

Joa, dette må vi vel kanskje gjøre noe med…

 • MC-parkeringar är ett gissel bland motorcyklister i många kommuner. En orsak är att det saknas nationella regler. Vill ditt parti skapa nationella regler för att minska problemen för svenska motorcyklister som vill parkera lagligt?

Både ja og nei.

 • Sedan april 2009 är det omöjligt att få en motorcykel tillverkad 1999 eller senare godkänd med dragkrok. Vill ditt parti tillåta detta genom föreskriftsförändringar om ni vinner valet?

Ja og tja…

 • I år slopades kravet på skattekvitto på registreringsskylt. Många motorcyklister vill att den platsen ska kunna användas för en reflex eller reflekterande dekal vilket skulle öka synbarheten bakåt. Vill ditt parti tillåta detta om ni vinner valet?

Nja….

 • Varannan motorcyklist som dödas i Sverige gör det i kollision med andra fordon. I många länder sponsras uppmärksamhetskampanjer av trafiksäkerhetsmyndigheter. SMC har sökt bidrag men fått avslag och själva bekostar en Se Oss-kampanj. Tycker ditt parti att Trafikverket bör öka trafiksäkerheten genom att sponsra liknande kampanjer?

Joa, stort sett…

 • I flera EU-länder får motorcyklar köra i kollektivkörfält för att öka säkerheten? Vill ditt parti tillåta detta genom lag i Sverige om ni vinner valet?

Nei og kanskje det..

 • SMC erbjuder fortbildning för 15 000 20 000 MC-förare under 2010. Det är ett arbete som sker helt ideellt och kostar organisationen flera miljoner kronor årligen. Vill ditt parti öka trafiksäkerheten bland motorcyklister genom att öka anslagen till fortbildning?

Ser positivt på dette…

 • Sverige har EU:s hårdaste krav på provfordon vilket vållar problem för kortväxta körkortselever, ofta kvinnor. Vill ditt parti arbeta för ett mer jämställt transportsystem genom att anpassa svenska krav till EU:s?

Ja og joa, kanskje det…

 • I Nationelll strategi för säkrare motorcykel- och mopedtrafik framgår att ABS och andra tekniska säkerhetssystem på motorcyklar är en av de viktigaste aspekterna för att minska dödsolyckor bland motorcyklister. Kan ni tänka er att subventionera nya motorcyklar med säkerhetssystem av denna typ och isåfall hur?

Nei og nja…

 • Vill ditt parti införa subventioner på miljövänliga, exempelvis eldrivna motorcyklar och hur kan sådana subventioner isåfall se ut?

Nei og ja.

 • Vad är rimligt bensinpris?

Ehhh, nå skal du høre….

 • Vilken är den viktigaste trafikpolitiska frågan för er?

Litt forskjellige svar..

 • En fråga som aktualiserades nyligen, genom ett uttalade av Anders Borg i DN, handlar om momsplikt för ideella organisationer. SMC besvarade remissen. SMC erbjuder 15 000 kurstillfällen i hela Sverige under MC-säsongen. Kurserna leds av instruktörer som arbetar ideellt. Anser ert parti att det är rätt att momsbelägga ideellt trafiksäkerhetsarbete som utförs av motorcyklister på sin fritid?

Nei.

 • Nyligen sänkte Göta hovrätt en tingsrättsdom från två års fängelse till ett år och åtta månader. Den dömda var en 64-årig kvinna som med 1.29 promille alkohol i blodet körde sin bil på motsatt vägbana och dödade en motorcyklist samt skadade ytterligare två allvarligt. Är det rimligt med så låga straff för vållande till annans död när man kört kraftigt berusad och vad anser ni om krav på alkolås för de som dömts för rattfylleri?

Forskjellige svar..

 • Om man i samband med köp av fordon skriver i dagens datum för ägarbyte, precis som man ska, och även kryssar i att den ska vara avställd. Då får man efter ett tag från trafikförsäkringsföreningen en räkning för oförsäkrat fordon. Det beror på att det tar cirka fyra dagar från det att ägarbytet skedde tills Transportstyrelsen registrerat avställningen. Planerar ni att göra en översyn av de krångliga reglerna kring ägarbyte, då fördröjningen av registreringen hos myndigheten för av/påställning respektive ägarbyte ofta resulterar i stora onödiga kostnader för enskild person?

Forskjellige svar.

 • Idag är trafikförsäkringsavgiften för en motorcykel 273 kronor. För en bil är avgiften drygt 100 kronor. Är det aktuellt med någon förändring av de höga trafikförsäkringsavgifterna för mc?

Njei og «Jag tycker det är skit».

 • Hur ser du på sammanslagningen till trafikverket?

Positiv.

Siden det er mange og av og til laaange svar, kan du se svarene SMC.se sine sider

Facebook-kommentar

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss